Selecteer een pagina

Maatschap:

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

GZ-psycholoog (BIG) / Cognitief Gedragstherapeut VGCt® / EMDR therapeut/ Registerpsycholoog NIP Arbeid- & Organisatie® / Neuropsycholoog / Gerontopsycholoog / Mindfulness Based trainer VMBN, categorie 1®

BIGnr. GZ-psycholoog 99917643325/ AGB 94-012563

Peter Bronts is oorspronkelijk neuropsycholoog. Hij heeft een lange carrière in de sectoren welzijn en zorg achter de rug, waarbij management, HRM en kwaliteitssystemen helemaal zijn ding waren. Vanaf medio 2011 is Peter in ons Centrum werkzaam als registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie en GZ-psycholoog. Hij is tevens EMDR therapeut en Cognitief Gedragstherapeut. Zijn aandachtsgebieden voor behandeling binnen ons Centrum zijn kinderen, jeugd, adolescenten, volwassenen en ouderen. Hij draagt arbeids- en organisatievraagstukken een warm hart toe en houdt zich tevens bezig met advisering, trainingen en coaching voor teams en management. Zijn aandacht gaat uit naar de integratie van al deze velden in de mens als organisme en samen in organisaties. Oude en nieuwe wijsheid brengt hij samen in mindfulness trainingen voor cliënten, geïnteresseerden en werknemers in organisaties.

Aanwezig op: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend

Dhr. drs. B. (Berno) van Laerhoven

Dhr. drs. B. (Berno) van Laerhoven

GZ-psycholoog (BIG)/ Eerstelijns-psycholoog (LVVP) / Cognitieve gedragstherapeut (VCGT) / EMDR-practitioner europe (VEN)

BIGnr. GZ-psycholoog 39057841825/ AGB 94-002817

Berno van Laerhoven is sinds 1999 betrokken bij de praktijk in Veghel en is mede-oprichter van het Centrum Lambertushof (in 2004).  Naast kortdurende en praktische behandeling is hij gespecialiseerd in ingewikkelde traumabehandeling met EMDR, slaapproblemen en hoofdpijn en migraine.  Hij Ook heeft hij werkgeverstrajecten ontwikkeld, waarmee verzuim op psychische gronden doeltreffend wordt aangepakt.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Psychologen:

Mevr. A. H. M. (Anoek) van Vugt, MSc

Mevr. A. H. M. (Anoek) van Vugt, MSc

GZ-psycholoog (BIG)/ kwaliteitsfunctionaris/ functionaris gegevensbescherming

BIGnr GZ-psycholoog 19926511425/ AGB: 94-106269

Anoek van Vugt is vanaf mei 2017 in ons Centrum werkzaam als psychologe. Anoek is als (regie)behandelaar werkzaam binnen de GBGGZ en de SGGZ. Zij behandelt zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Anoek heeft een directieve manier van werken en vindt het belangrijk de ander structuur en rust te bieden binnen het behandeltraject. Ze werkt veel met cognitieve gedragstherapie en EMDR aangevuld met online eHealth modules van therapieland. Naast een rol als psychologe vervult Anoek ook de rol van kwaliteitsfunctionaris en functionaris gegevensbescherming binnen ons centrum. Zij heeft dan ook zowel voor als achter de schermen een actieve rol binnen de organisatie

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen telefonisch), en vrijdag.

Mevr. drs. J.E.C.H. (Hanneke) Brekelmans

Mevr. drs. J.E.C.H. (Hanneke) Brekelmans

Psychotherapeut (BIG), GZ-Psycholoog (BIG), Psychotraumatherapeut (NtVP), Cognitief-gedragstherapeut (VGCt), EMDR Practitioner Europe (VEN), Psycholoog NIP, Orthopedagoog

BIGnr. Psychotherapeut 79049155516/BIGnr. GZ-Psycholoog 09053761525/AGB:

Hanneke Brekelmans is psychotherapeut en psychotraumatherapeut. Zij werkt vooral vanuit hechtingsperspectief waarbij zij vanuit verschillende referentiekaders (cliëntgericht, gedragstherapeutisch, systeemtherapeutisch en psycho-analytisch ) de cliënt en/of het cliëntsysteem behandelt. Het inzetten van de therapeutische relatie als basis voor een persoonlijke verandering bij de cliënt is een van de belangrijkste drijfveren van haar werk. Hanneke is met name werkzaam voor volwassenen en ouderen, maar ook voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/gezinssystemen. Jarenlang werkte zij als behandelcoördinator in de zorg en voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij stichting Prisma in Waalwijk. Daarna was zij als psycholoog en voorzitter verbonden aan het diagnostisch team Doof-Blinden bij Kentalis, een centrum voor kinderen en volwassenen met een communicatieve en/of verstandelijke beperking. Binnen onze praktijk richt zij zich vooral op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, complex trauma, hechtingsproblematiek en verstoorde rouw. Wat de behandeling van kinderen betreft is zij gespecialiseerd in pre-verbaal trauma voor kinderen van 0-5 jaar (EMDR en OKTT). Daarnaast heeft zij veel ervaring en affiniteit met het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met eetproblemen. Hanneke is verbonden aan de SIG EMDR en Eetproblemen van de Vereniging EMDR Nederland. Lid van de NVP, NIP, VGCt, VEN, NtVP en belangstellend lid van de NVPP. In de periode 2011 tot en met 2019 was zij mede-eigenaar van de Maatschap.

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag.

Dhr. drs. A.J. (Ton) Kuijpers

Dhr. drs. A.J. (Ton) Kuijpers

Klinisch Psycholoog (BIG)/Psychotherapeut (BIG)/ Supervisor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)/ Supervisor Schematherapie (Vereniging voor Schematherapie)/EMDR lid (VEN)/ Praktijkopleider GZ-i.o.


BIGnr. GZ-psycholoog/Klinisch psycholoog 69047165425/ BIGnr. Psychotherapeut 89047165416/ AGB 94-012883

Ton Kuijpers is klinisch psycholoog en psychotherapeut  die naast de  klinische diagnostiek vooral gebruik maakt van schematherapie (een vorm van cognitieve gedragstherapie) en EMDR in zijn behandelingen. Hij heeft jarenlang gewerkt binnen de complexe geestelijke gezondheidszorg en veel ervaring met persoonlijkheidsproblematiek. Zijn werkgebied omvat met name volwassenen en ouderen met langer durende problematiek en langer bestaande negatieve patronen. Vooral  schematherapie is bij uitstek geschikt om deze problematiek te bewerken.

Aanwezig op: maandag en donderdag.

Mevr. A. (Annemarieke) Lammertink, MSc

Mevr. A. (Annemarieke) Lammertink, MSc

GZ-psycholoog (BIG)/ EMDR-therapeut (lid van VEN)

BIGnr. GZ-psycholoog 19916252925/ AGB 94-013719

Annemarieke is een ervaren GZ-psycholoog die veel affiniteit en ervaring heeft met angst-, traumagerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek. In het verleden heeft zij als gevangenispsycholoog en in gezinnen met moeilijk opvoedbare kinderen als MultiSysteemTherapeut gewerkt. Inmiddels werkt zij alweer bijna 10 jaar met veel plezier in de reguliere GGZ. Sinds januari 2018 is Annemarieke als (regie)behandelaar werkzaam voor PCLV binnen zowel de BGGZ als SGGZ. Annemarieke vindt het belangrijk om op een authentieke en respectvolle wijze het contact met een client aan te gaan om vanuit daar (gedrags)verandering te verwezenlijken. Zij beschikt over een sterk inlevingsvermogen en heeft cliëntgerichtheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid hoog in het vaandel staan. Ze werkt daarbij veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie en vult dit graag aan met elementen uit Mindfulness.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag (even weken, alleen telefonische intakes) en vrijdag (oneven weken, alleen telefonische intakes)

Mevr. drs. S.H.M. (Sonja) van Heumen

Mevr. drs. S.H.M. (Sonja) van Heumen

Psychotherapeut (BIG), Cognitieve gedragstherapeut en supervisor (VGCt)

BIGnr. Psychotherapeut 19914865816/ AGB 94-015436

Sonja van Heumen is psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Zij heeft jarenlang gewerkt binnen de Kinder- &Jeugdpsychiatrie, waarin zij m.n. kinderen en jongeren behandelde en daarnaast ook ouders begeleidde. Zij is gespecialiseerd in gedragstherapie bij meervoudige problematiek, zoals bijv. autisme en angst. Tevens heeft zij veel ervaring in groepstrainingen voor zowel kinderen als hun ouders. Ze draagt graag haar steentje bij aan het opleiden en superviseren als docent bij Rino Zuid en supervisor van VGCt, tevens is zij bestuurslid binnen Sectie kinder- en jeugdgedragstherapie van de VGCt.client aan te gaan om vanuit daar (gedrags)verandering te verwezenlijken. Zij beschikt over een sterk inlevingsvermogen en heeft clientgerichtheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid hoog in het vaandel staan. Ze werkt daarbij veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie en vult dit graag aan met elementen uit Mindfulness.

Aanwezig op: dinsdag en woensdag

Mevr. drs. B. (Bianca) van der Sanden

Mevr. drs. B. (Bianca) van der Sanden

Basispsycholoog i.o.t. GZ-psycholoog/ geestelijk gezondheidskundige/ trainer Mindfulness en ACT

Bianca van der Sanden is basispsycholoog i.o.t. GZ-psycholoog/ geestelijk gezondheidskunde en trainer in Mindfulness en ACT. Zij heeft jarenlang gewerkt binnen de revalidatie, in het bijzonder met chronisch pijn patiënten. Daarnaast heeft zij ruime ervaring opgedaan in het werken met jongeren en in de vrouwenhulpverlening. Haar affiniteit ligt met name op het gebied van waarden gericht werken en het vergroten van veerkracht. Zij werkt zowel met volwassen als kinderen en jeugd.

Aanwezig op: maandag middag, dinsdagmorgen en donderdag

Mevr, W. (Wieteke) de Klein, MSc

Mevr, W. (Wieteke) de Klein, MSc

Basispsycholoog

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdagWieteke is per september binnen onze praktijk werkzaam als psycholoog  in de volwassenzorg.

Zij heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft in diverse GGZ-instellingen en ambulante eerstelijnspraktijken gewerkt in zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Zij behandelt diverse soorten klachten maar haar expertise ligt voornamelijk op het vlak van angst- en stemmingsklachten,  traumaverwerking, rouwproblematiek en zelfbeeld.

Zij is opgeleid in o.a. de cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie en leent daarnaast ook aspecten uit de oplossingsgerichte therapie. Zij stemt haar behandeling flexibel af op iemands persoonlijke voorkeuren; klachtgericht, steunend of juist inzichtgevend.

Een belangrijk doel dat zij nastreef in haar werk is om een laagdrempelige behandeling op maat aan te bieden voor een breed publiek. Woorden die haar therapiestijl omschrijven: meelevend, toegankelijk, eerlijk, motiverend en vertrouwelijk.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mevr. A.C.V. (Anne) Weijs, MSc

Mevr. A.C.V. (Anne) Weijs, MSc

GZ-psycholoog, psycholoog NIP

Anne Weijs is vanaf augustus 2018 werkzaam in ons centrum. Vanaf begin 2021 heeft zij haar opleiding als GZ-psycholoog voltooid. Haar aandachtsgebied is kinderen en jongeren, waarbij Anne behandelingen uitvoert en neuropsychologisch onderzoek verricht. Zij is binnen ons centrum de coördinator van diagnostiek vraagstukken.

Aanwezig op: maandag, dinsdag en woensdag

Mevr. drs. K.F.M. (Kim) Boonen

Mevr. drs. K.F.M. (Kim) Boonen

GZ-psycholoog (BIG)/ i.o.t. Psychotherapeut/ Cognitief Gedragstherapeut (VGCt)/ Senior Schematherapeut (Vereniging voor Schematherapie)


BIGnr. GZ-psycholoog 09912587925 / AGB 425391

Kim Boonen is een ervaren GZ-psycholoog met veel affiniteit in het behandelen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten en traumagerelateerde klachten. Zij heeft gewerkt in de complexe Geestelijke gezondheidszorg bij instellingen in de regio Rotterdam en Noord-Brabant. Zij maakt veelal gebruik van schematherapie, cognitieve gedragstherapie en ACT-methodieken om langer durende disfunctionele patronen te doorbreken. Kenmerken voor haar werkwijze is haar empathische grondhouding, authenticiteit, en doorzettingsvermogen om verwerking van oude pijn en gedragsveranderingen in het hier en nu te realiseren.

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Mevr. L. (Leonie) Mannhardt, MSc

Mevr. L. (Leonie) Mannhardt, MSc

Basispsycholoog

Leonie Mannhardt is vanaf oktober 2019 in ons centrum werkzaam als psychologe. Leonie behandelt volwassenen, waarbij zij intakes en behandeling uitvoert en psychodiagnostisch onderzoek verricht. In het verleden heeft Leonie binnen de medische psychologie gewerkt en ruime ervaring opgedaan met chronische pijn patiënten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Naast cognitieve gedragstherapie,  werkt zij graag met een holistische benadering waarbij de samenhang tussen lichaam en geest centraal staat.

Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag

Mevr. K.S.A. (Kirsten) Stronkhorst, MSc

Mevr. K.S.A. (Kirsten) Stronkhorst, MSc

Basispsycholoog

Kirsten is sinds september 2019 psychologe binnen ons centrum. Ze is werkzaam geweest binnen diverse ggz instellingen, waardoor ze ervaring heeft opgedaan binnen een grote diversiteit aan problematiek. De laatste jaren heeft ze zich verdiept in psychosomatische klachten waardoor ze graag werkt vanuit een holistische benadering. Kirsten heeft veel affiniteit met persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten en trauma-gerelateerde klachten. Ze werkt daarbij vanuit cognitieve-gedragstherapie en elementen vanuit schematherapie en ACT.

Aanwezig op: dinsdag, en woensdag

Dhr. drs.ir. K. (Kees) Venselaar

Dhr. drs.ir. K. (Kees) Venselaar

GZ-psycholoog (BIG)/opleider en supervisor Nvvh

BIG nr. GZ-psycholoog 59050892725/AGB-code 94003227.

Kees Venselaar studeerde klinische psychologie in Utrecht. Hij was werkzaam in de revalidatie, in algemene  en gespecialiseerde ziekenhuizen. Hij legde zich toe op de behandeling van mensen met chronische lichamelijke klachten en pijn Hij is docent op het gebied van chronische pijn en is auteur van het boek: pijn als signaal.. Zijn behandeling is erop gericht mensen weer de regie over hun eigen leven te geven.

Aanwezig dinsdag en woensdag.

Mevr. Drs. M.(Maria) Mestrom

Mevr. Drs. M.(Maria) Mestrom

Basispsycholoog

Maria is vanaf 1 november 2020 bij de praktijk werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg. Ze heeft gestudeerd aan de Radboud universiteit in Nijmegen.

Marie is lang werkzaam geweest in het speciaal onderwijs ( basis en voortgezet cluster 4), de verstandelijk gehandicapten sector en de NAH sector.

Ze is opgeleid in de neuropsychologie, de oplossingsgerichte therapie, de EMDR therapie en de zelfwaarderingstherapie. Daarnaast werkt ze graag met cognitieve gedragstherapie, ACT en verdiept zich verder in schematherapie.

Vanuit een empathische houding wil ze de client zoveel mogelijk handvatten aanreiken om met hernieuwd plezier en zelfvertrouwen het leven in eigen regie verder te leven.

Aanwezig woensdag en vrijdag.

Mevr. drs. I.M.C.D. (Irma) Mies

Mevr. drs. I.M.C.D. (Irma) Mies

GZ-psycholoog (BIG), Cognitief Gedragstherapeut (VGCt), EMDR-therapeut (VEN)

BIGnr. GZ-psycholoog 59052476725/ AGB 94015926

Irma Mies is een bevlogen GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VCGt met veel ervaring zowel binnen specialistische GGZ als generalistische basis GGZ in het behandelen van diverse klachten (o.a. PTSS, depressie, angst). Zij is vanaf 1 maart 2021 bij ons centrum werkzaam binnen de generalistische basis GGZ op de locaties Heesch, Nistelrode en Veghel. Irma maakt gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR en draagt met haar empathische houding, betrouwbaarheid en authenticiteit haar steentje bij aan het weer zo snel mogelijk regie kunnen nemen door cliënten op hun eigen leven.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.

Mevr. C.P.T. (Carlijne) van de Ven, MSc

Mevr. C.P.T. (Carlijne) van de Ven, MSc

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (BIG)

Carlijne is in mei 2020 gestart binnen ons centrum, waarbij haar aandachtsgebied ligt bij volwassenen. Zij is werkzaam geweest binnen de specialistische ggz, waarin ze ervaring heeft opgedaan met een diversiteit aan problematiek. Carlijne werkt graag cliëntgericht, vanuit een holistische benadering en maakt veelal gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie, Schematherapie en EMDR.

Aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag

Mevr. drs. C.J.Y.(Christine) Bijl

Mevr. drs. C.J.Y.(Christine) Bijl

Basispsycholoog

Christine is vanaf mei 2020 werkzaam binnen ons centrum. Zij behandelt volwassenen en ouderen, voornamelijk in de (kortdurende) Generalistische Basis GGZ. Christine is ook diverse jaren werkzaam geweest in de revalidatie- en de ouderenzorg.  Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met rouw- en verliesverwerking, zingeving en neuropsychologische diagnostiek. Christine is creatief en praktisch in haar manier van werken.

Aanwezig:
maandag, woensdag, vrijdagmiddag in Veghel
dinsdagmiddag en vrijdagochtend in Heesch

dhr. drs. J.C.E.W. (Joost) Willems

dhr. drs. J.C.E.W. (Joost) Willems

GZ-psycholoog (BIG): klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG) en mindfulnesstrainer.

BIGnr. GZ-klinisch psycholoog: 49050953925/ BIGnr. Psychotherapeut 69050953916/ AGB 94-013015

Joost is klinisch psycholoog/psychotherapeut en mindfulnesstrainer. Joost richt zich met name op het programma ” Stilstaan om vooruit te gaan” in het Emmausklooster. Hij werkt werk inmiddels ruim 25 jaar in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Zijn mensvisie is gebaseerd op de fundamentele goedheid van elk mens vloeit een meer holistische vorm van psychotherapie voort waarbij hij gebruik maak van elementen uit verschillende benaderingen zoals schematherapie, mindfulness- en compassie-training.

Therapie gaat voor bij hem over onvoorwaardelijk en liefdevol aanwezig leren zijn bij jezelf. Vanuit acceptatie kan verandering plaatsvinden. Essentieel daarbij is het contact (leren) maken met ieders innerlijke bron van wijsheid en liefde.

Aanwezig:
maandag en dinsdag

Corina Frans

Corina Frans

Beeldend therapeut- Docent Omgangkunde- NLP practictioner – Kunstzinnig Dynamisch Coach

Corina is vaktherapeut die het programma “stilstaan om vooruit te gaan” mede vorm geeft. Zij is als beeldend therapeut eerder werkzaam geweest bij een crisisopvang in de GGZ.

Naast beeldend therapeut werkt zij ook als begeleider bij Stichting Leerhuis Westerhelling, een plek voor jongvolwassenen die op zoek zijn naar rust en zingeving.

In haar benadering is zij in de basis gericht op het mens-zijn. Haar affiniteit gaat uit naar het integreren van de werking van de stilte en het creatieve proces binnen de psychologische behandeling. Methodisch past zij elementen toe uit de Schematherapie, ACT en Mindfulness.

Aanwezig:
maandag en dinsdag

Mevr J.(Josje) Paulussen, Msc

Mevr J.(Josje) Paulussen, Msc

Psycholoog bij het team Kind en Jeugd en coach/re-integratie specialist

Josje Paulussen is vanaf september 2020 werkzaam als psycholoog in onze praktijk. Zij versterkt het kinder en jeugd team en is voor volwassenen coach/re-integratie specialist. Voor haar verdieping in met name de ontwikkelingspsychologie is zij tien jaar werkzaam geweest in de HR branche.

Aanwezig op: dinsdag, woensdag, en donderdag

Ondersteunend Team

Mevr. C.W.M. (Tineke) Robijns- Damen

Mevr. C.W.M. (Tineke) Robijns- Damen

Secretarieel medewerker

Tineke Robijns-Damen is als secretaresse het eerste aanspreekpunt bij aanmeldingen die telefonisch of via de mail binnenkomen. Zij verwerkt alle inkomende berichten en staat graag voor u klaar om u te helpen. Zij verzorgt alle voorkomende secretariële werkzaamheden en beheert de agenda’s van de collega’s.

Aanwezig op: donderdag en vrijdag

Mevr. R.J.M. (Renate) Bökkerink

Mevr. R.J.M. (Renate) Bökkerink

Praktijkmanager

Renate draagt zorg voor de administratieve organisatie en interne controle binnen de praktijk. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de collega-behandelaren beschikken over omstandigheden, middelen en informatie om hun werk goed te kunnen doen. Hier heeft zij in de loop van haar carrière in verschillende sectoren veel ervaring mee opgedaan. De laatste drie jaren daarvan in de geestelijke gezondheidszorg.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Mevr. A.M. (Anne-Marie) Coolen

Mevr. A.M. (Anne-Marie) Coolen

Secretarieel medewerker

Anne-Marie Coolen is als secretaresse het eerste aanspreekpunt bij aanmeldingen die telefonisch of via de mail binnenkomen. Zij verwerkt alle inkomende berichten en staat graag voor u klaar om u te helpen. Zij verzorgt alle voorkomende secretariële werkzaamheden en beheert de agenda’s van de collega’s.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mevr. E.A.M. (Liseth) Kleijngeld

Mevr. E.A.M. (Liseth) Kleijngeld

Financieel medewerker

Liseth is werkzaam in de backoffice en verzorgt (mede) onze financiële administratie.

Aanwezig op: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend

Mevr. J.A.M. (Jolijn) Bronts

Mevr. J.A.M. (Jolijn) Bronts

Ondersteunend medewerker

Ondersteunend medewerker
Jolijn ondersteunt het secretariaat en de gehele organisatie op allerlei vlakken.

Flexibel aanwezig

Dhr. N.C. (Nick) van Grunsven

Dhr. N.C. (Nick) van Grunsven

Applicatiebeheerder

Nick van Grunsven verbetert en vergemakkelijkt de ICT voor de iedereen die werkt binnen Psychologisch Centrum Lambertushof.

Nick heeft tijdens zijn studie zich gericht op algemene ICT en het testen van applicaties, maar ook op game designing.  

Aanwezig op: maandag en dinsdag