Selecteer een pagina

Maatschap:

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

Bestuur, management, GZ-psycholoog (BIG) / Cognitief Gedragstherapeut VGCt® / EMDR therapeut/ Registerpsycholoog NIP Arbeid- & Organisatie® / Neuropsycholoog / Gerontopsycholoog / Mindfulness Based trainer VMBN, categorie 1®

BIGnr. GZ-psycholoog 99917643325/ AGB 94-012563

Naast bestuurswerkzaamheden geeft Peter leiding aan het ondersteunend team. Ook is hij behandelaar. Peter Bronts is oorspronkelijk neuropsycholoog. Hij heeft een lange carrière in de sectoren welzijn en zorg achter de rug, waarbij management, HRM en kwaliteitssystemen helemaal zijn ding waren. Vanaf medio 2011 is Peter in ons Centrum werkzaam als registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie en GZ-psycholoog. Hij is tevens EMDR therapeut en Cognitief Gedragstherapeut. Zijn aandachtsgebieden voor behandeling binnen ons Centrum zijn kinderen, jeugd, adolescenten, volwassenen en ouderen. Hij draagt arbeids- en organisatievraagstukken een warm hart toe en houdt zich tevens bezig met advisering, trainingen en coaching voor teams en management. Zijn aandacht gaat uit naar de integratie van al deze velden in de mens als organisme en samen in organisaties. Oude en nieuwe wijsheid brengt hij samen in mindfulness trainingen voor cliënten, geïnteresseerden en werknemers in organisaties.

Aanwezig op: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend

Dhr. drs. B. (Berno) van Laerhoven

Dhr. drs. B. (Berno) van Laerhoven

Bestuur, management, GZ-psycholoog (BIG)/ Cognitieve gedragstherapeut (VCGT) / EMDR-practitioner europe (VEN)

BIGnr. GZ-psycholoog 39057841825/ AGB 94-002817

Berno van Laerhoven is sinds 1999 betrokken bij de praktijk in Veghel en is mede-oprichter van het Centrum Lambertushof (in 2004). Naast het bestuur, richt hij zich op de ondersteuning van behandelaren. Berno is ook actief als behandelaar. Naast kortdurende en praktische behandeling is hij gespecialiseerd in ingewikkelde traumabehandeling met EMDR, slaapproblemen en hoofdpijn en migraine. Ook heeft hij werkgeverstrajecten ontwikkeld, waarmee verzuim op psychische gronden doeltreffend wordt aangepakt.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Team Kind en Jeugd:

Mevr. A.C.V. (Anne) Weijs, MSc

Mevr. A.C.V. (Anne) Weijs, MSc

GZ-psycholoog (BIG), psycholoog NIP

BIGnr. GZ-psycholoog 99928997225/ AGB 94-108660

Anne Weijs is vanaf augustus 2018 werkzaam in ons centrum. Begin 2021 heeft zij haar opleiding tot GZ-psycholoog voltooid. Haar aandachtsgebied is kinderen en jongeren, waarbij Anne behandelingen uitvoert en neuropsychologisch onderzoek verricht. Ze is geschoold in cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en hypnose en ze zet al deze technieken in bij behandelingen.
Aanwezig op: dinsdag, woensdagochtend  en donderdag

Mevr. M.A.J. (Myrna) Eliens, MSc

Mevr. M.A.J. (Myrna) Eliens, MSc

Orthopedagoog i.o.t GZ-psycholoog (BIG)

Myrna is sinds november 2021 werkzaam bij PCL binnen het Kind en Jeugd team. Hiervoor heeft zij bij verschillende kinderpsychiatrische instellingen gewerkt binnen voornamelijk de SGGz. Binnen PCL richt zij zich op diagnostiek en behandeling met zowel generalistische basis als specialistische trajecten. Zij werkt graag systeemgericht en maakt in therapie gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR en spelmateriaal. Zij vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich gezien en gehoord voelen en op een voor hen prettige manier de therapie kunnen volgen. Zij vindt het belangrijk om betrouwbaar, betrokken en oprecht geïnteresseerd te zijn in het verhaal van het kind en het gezin.

Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag

Mevr J.(Josje) Paulussen, Msc

Mevr J.(Josje) Paulussen, Msc

Psycholoog bij het team Kind en Jeugd en coach/re-integratie specialist

Josje Paulussen is vanaf september 2020 werkzaam als psycholoog in onze praktijk. Zij versterkt het kinder en jeugd team en is voor volwassenen coach/re-integratie specialist. Voor haar verdieping in met name de ontwikkelingspsychologie is zij tien jaar werkzaam geweest in de HR branche.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

Mevr. L (Linda) Coolen

Mevr. L (Linda) Coolen

Ambulant Behandelaar binnen het Kind en Jeugd team.

Linda werkt sinds november 2022 bij Psychologisch Centrum Lambertushof als Ambulant Behandelaar binnen het Kind en Jeugd team.

Hiervoor werkte zij ruim 20 jaar bij Herlaarhof, het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie als groepsleider en als ambulant begeleider. Waar zij veel ervaring heeft opgedaan in het werken met kinderen en gezinnen waarbij sprake is van complexe problemen zoals o.a. trauma, hechting en autisme.

Zij is bevlogen is haar werk en werkt met een systeemgerichte visie. Ze betrekt graag de ouders bij het hulpverleningstraject van hun kind. Ook kan zij breder kijken en daar waar nodig samenwerken met school of andere hulpaanbieders als dit in het belang is van het kind. Als persoon is Linda laagdrempelig in contact, oprecht geïnteresseerd, betrokken en betrouwbaar.
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

Mevr. M.G. (Anouk) Bongers, Bsc

Mevr. M.G. (Anouk) Bongers, Bsc

Stagiaire K&J

Anouk Bongers is vanaf 4 september 2023 begonnen als stagiair binnen psychologisch centrum Lambertushof voornamelijk in het kind- en jeugd team. Hier zal zij kennis en ervaring opdoen in het doorlopen van de diagnostische cyclus en behandeling.

Anouk studeert aan de universiteit van Tilburg in de master klinische kind- en jeugd psychologie. Anouk heeft een afgerond bachelor psychologie diploma met de major medische psychologie en een vrije minor in het buitenland. Daarnaast is zij ook werkzaam als groepsbegeleider bij de Hondsberg. Hier heeft zij al ervaring opgedaan in het werken met kinderen met verscheidene gedragsproblematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag

Mevr. K.A. (Kim) Brummans

Mevr. K.A. (Kim) Brummans

Basipsycholoog

Kim Brummans is vanaf 1 mei 2023 werkzaam bij Psychologisch Centrum Lambertushof. Als basispsycholoog is ze binnen ons centrum betrokken bij kinderen en jeugdigen en richt zij zich op diagnostiek en behandeling. Naast haar werkzaamheden bij PCL is zij ook werkzaam in het onderwijs. Dit zorgt voor een mooie aanvulling op haar werkzaamheden bij PCL.

Aanwezig op: maandag, dinsdag en vrijdag

Mevr. H.P.A. (Heidi) Christiaans

Mevr. H.P.A. (Heidi) Christiaans

Orthopedagoog i.o. GZ-psycholoog (BIG)

Heidi is vanaf 1 januari 2024 voor de duur van een jaar werkzaam bij Psychologisch Centrum Lambertushof in het Kind- en Jeugdteam. Zij is afkomstig uit de specialistische GGZ, waar zij ruim 23 jaar werkte bij GGZ Oost Brabant binnen team Kind en Jeugd. Zij heeft veel ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van complexe problematiek bij kinderen, jongeren en hun gezin, waaronder ontwikkelingsproblematiek, angst, trauma, depressie en systeemproblematiek.

Het vragen om hulp en delen van zorg is een hele stap, dapper en maakt ook kwetsbaar. Heidi vindt een goede werkrelatie, waarin kind, jongere en ouders zich gezien en gehoord voelen erg belangrijk als basis voor zowel diagnostiek als behandeling. Heidi is betrouwbaar, betrokken, empathisch en oprecht in het willen begrijpen en aansluiten.

Ze betrekt bij voorkeur ouders bij de behandeling, omdat problematiek zelden enkel begrepen en behandeld kan worden vanuit alleen het kind, of de jongere.

Ze maakt in behandeling gebruik van verschillende behandeltechnieken onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Aanwezig op: maandag, dinsdag en woensdag

Team volwassenen:

Mevr. drs. J.E.C.H. (Hanneke) Brekelmans

Mevr. drs. J.E.C.H. (Hanneke) Brekelmans

Psychotherapeut (BIG), GZ-Psycholoog (BIG), Psychotraumatherapeut (NtVP), Cognitief-gedragstherapeut (VGCt), EMDR Practitioner Europe (VEN), Psycholoog NIP, Orthopedagoog

BIGnr. Psychotherapeut 79049155516/ BIGnr. GZ-Psycholoog 09053761525/ AGB: 94-004983

Hanneke Brekelmans is psychotherapeut en psychotraumatherapeut. Zij werkt vooral vanuit hechtingsperspectief waarbij zij vanuit verschillende referentiekaders (cliëntgericht, gedragstherapeutisch, systeemtherapeutisch en psycho-analytisch ) de cliënt en/of het cliëntsysteem behandelt. Het inzetten van de therapeutische relatie als basis voor een persoonlijke verandering bij de cliënt is een van de belangrijkste drijfveren van haar werk. Hanneke is met name werkzaam voor volwassenen en ouderen, maar ook voor kinderen, jeugdigen en hun ouders/gezinssystemen. Jarenlang werkte zij als behandelcoördinator in de zorg en voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij stichting Prisma in Waalwijk. Daarna was zij als psycholoog en voorzitter verbonden aan het diagnostisch team Doof-Blinden bij Kentalis, een centrum voor kinderen en volwassenen met een communicatieve en/of verstandelijke beperking. Binnen onze praktijk richt zij zich vooral op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, complex trauma, hechtingsproblematiek en verstoorde rouw. Wat de behandeling van kinderen betreft is zij gespecialiseerd in pre-verbaal trauma voor kinderen van 0-5 jaar (EMDR en OKTT). Daarnaast heeft zij veel ervaring en affiniteit met het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met eetproblemen. Hanneke is verbonden aan de SIG EMDR en Eetproblemen van de Vereniging EMDR Nederland. Lid van de NVP, NIP, VGCt, VEN, NtVP en belangstellend lid van de NVPP. In de periode 2011 tot en met 2019 was zij mede-eigenaar van de Maatschap.

Aanwezig op: maandag en dinsdag.

Mevr. A. (Annemarieke) Lammertink, MSc

Mevr. A. (Annemarieke) Lammertink, MSc

GZ-psycholoog (BIG)/ psychotherapeut (BIG), senior schematherapeut, EMDR-practictioner (lid van VEN).

BIGnr. GZ-psycholoog 19916252925/
BIGnr: Psychotherapeut 19916252916 / AGB 94-013719

Annemarieke is een ervaren GZ-psycholoog en psychotherapeut die veel affiniteit en ervaring heeft met angst-, traumagerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek. In het verleden heeft zij als gevangenispsycholoog en in gezinnen met moeilijk opvoedbare kinderen als MultiSysteemTherapeut gewerkt.

Inmiddels werkt zij alweer bijna 10 jaar met veel plezier in de reguliere GGZ. Sinds januari 2018 is Annemarieke als (regie)behandelaar werkzaam voor PCLV binnen zowel de BGGZ als SGGZ.

Annemarieke vindt het belangrijk om op een authentieke en respectvolle wijze het contact met een client aan te gaan om vanuit daar (gedrags)verandering te verwezenlijken. Zij beschikt over een sterk inlevingsvermogen en heeft cliëntgerichtheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid hoog in het vaandel staan. Ze werkt daarbij veel met cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie en vult dit graag aan met elementen uit Mindfulness.

Aanwezig Locatie Veghel op: maandag, dinsdag, donderdag vrijdag (even weken online, oneven weken op locatie Veghel)

Dhr. drs.ir. K. (Kees) Venselaar

Dhr. drs.ir. K. (Kees) Venselaar

GZ-psycholoog (BIG)/opleider en supervisor Nvvh

BIGnr. GZ-psycholoog 59050892725/ AGB-code 94-003227.

Kees Venselaar studeerde klinische psychologie in Utrecht. Hij was werkzaam in de revalidatie, in algemene  en gespecialiseerde ziekenhuizen. Hij legde zich toe op de behandeling van mensen met chronische lichamelijke klachten en pijn Hij is docent op het gebied van chronische pijn en is auteur van het boek: pijn als signaal.. Zijn behandeling is erop gericht mensen weer de regie over hun eigen leven te geven.

Aanwezig op: dinsdagmiddag en woensdag.

Mevr, W. (Wieteke) de Klein, MSc

Mevr, W. (Wieteke) de Klein, MSc

Basispsycholoog

Wieteke is binnen onze praktijk werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg.

Zij heeft gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft in diverse GGZ-instellingen en ambulante eerstelijnspraktijken gewerkt in zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Zij behandelt diverse soorten klachten maar haar expertise ligt voornamelijk op het vlak van angst- en stemmingsklachten,  traumaverwerking, rouwproblematiek en zelfbeeld.

Zij is opgeleid in o.a. de cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie en leent daarnaast ook aspecten uit de oplossingsgerichte therapie. Zij stemt haar behandeling flexibel af op iemands persoonlijke voorkeuren; klachtgericht, steunend of juist inzichtgevend.

Een belangrijk doel dat zij nastreef in haar werk is om een laagdrempelige behandeling op maat aan te bieden voor een breed publiek. Woorden die haar therapiestijl omschrijven: meelevend, toegankelijk, eerlijk, motiverend en vertrouwelijk.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mevr. L. (Leonie) Mannhardt, MSc

Mevr. L. (Leonie) Mannhardt, MSc

Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog (BIG)

Leonie Mannhardt is vanaf oktober 2019 in ons centrum werkzaam als psychologe. Leonie behandelt volwassenen, waarbij zij intakes en behandeling uitvoert en psychodiagnostisch onderzoek verricht. In het verleden heeft Leonie binnen de medische psychologie gewerkt en ruime ervaring opgedaan met chronische pijn patiënten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Naast cognitieve gedragstherapie,  werkt zij graag met een holistische benadering waarbij de samenhang tussen lichaam en geest centraal staat.

Aanwezig op: dinsdagmorgen woensdag (in Velp) en vrijdag in Veghel

Mevr. K.S.A. (Kirsten) Stronkhorst, MSc

Mevr. K.S.A. (Kirsten) Stronkhorst, MSc

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog (BIG)

Kirsten is sinds september 2019 psychologe binnen ons centrum. Ze is werkzaam geweest binnen diverse ggz instellingen, waardoor ze ervaring heeft opgedaan binnen een grote diversiteit aan problematiek. De laatste jaren heeft ze zich verdiept in psychosomatische klachten waardoor ze graag werkt vanuit een holistische benadering. Kirsten heeft veel affiniteit met persoonlijkheidsproblematiek, angstklachten en trauma-gerelateerde klachten. Ze werkt daarbij vanuit cognitieve-gedragstherapie en elementen vanuit schematherapie en ACT.

Aanwezig op: dinsdag, en woensdag

Mevr. C.P.T. (Carlijne) van de Ven, MSc

Mevr. C.P.T. (Carlijne) van de Ven, MSc

GZ-psycholoog (BIG)

BIGnr: 59933662325/ AGB: 94-115065

Carlijne is in mei 2020 gestart binnen ons centrum, en heeft de opleiding tot GZ-psycholoog hier afgerond. waarbij haar aandachtsgebied ligt bij volwassenen. Zij is werkzaam geweest binnen de specialistische ggz, waarin ze ervaring heeft opgedaan met een diversiteit aan problematiek. Carlijne werkt graag cliëntgericht, vanuit een holistische benadering en maakt veelal gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie, Schematherapie en EMDR.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Mevr. Drs. M.(Maria) Mestrom

Mevr. Drs. M.(Maria) Mestrom

Basispsycholoog

Maria is vanaf 1 november 2020 bij de praktijk werkzaam als psycholoog in de volwassenzorg. Ze heeft gestudeerd aan de Radboud universiteit in Nijmegen.

Marie is lang werkzaam geweest in het speciaal onderwijs ( basis en voortgezet cluster 4), de verstandelijk gehandicapten sector en de NAH sector.

Ze is opgeleid in de neuropsychologie, de oplossingsgerichte therapie, de EMDR therapie en de zelfwaarderingstherapie. Daarnaast werkt ze graag met cognitieve gedragstherapie, ACT en verdiept zich verder in schematherapie.

Vanuit een empathische houding wil ze de client zoveel mogelijk handvatten aanreiken om met hernieuwd plezier en zelfvertrouwen het leven in eigen regie verder te leven.

Aanwezig op: vrijdag

Mevr. drs. C.J.Y.(Christine) Bijl

Mevr. drs. C.J.Y.(Christine) Bijl

Basispsycholoog

Christine is vanaf mei 2020 werkzaam binnen ons centrum. Zij behandelt volwassenen en ouderen, voornamelijk in de (kortdurende) Generalistische Basis GGZ. Christine is ook diverse jaren werkzaam geweest in de revalidatie- en de ouderenzorg. Ze is creatief en praktisch in haar manier van werken. Christine werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en geeft traumabehandelingen. Ze vindt het belangrijk dat cliënten zich gezien en gehoord voelen en helpt hun om de regie weer terug te nemen over hun eigen leven.

Afwezig: wegens uitwisseling GZ-opleidingsplaats met GGZ Oost Brabant

Mevr. S.J.H. (Simone) van Es, MSc

Mevr. S.J.H. (Simone) van Es, MSc

Basispsycholoog

Simone is in september 2023 gestart binnen ons centrum. Zij is werkzaam geweest binnen de specialistische ggz, waarin ze ervaring heeft opgedaan met een diversiteit aan problematiek. Zij is geschoold in cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie, waarbij haar affiniteit voornamelijk ligt bij burnout-, angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en trauma-gerelateerde klachten. Een samenwerking waarin mensen zich met begrip, geduld en empathie benaderd voelen, heeft Simone hoog inzet vaandel staan.

Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Mevr. L. (Liza) Rovers, MSc

Mevr. L. (Liza) Rovers, MSc

Basispsycholoog

Liza Rovers is in september 2023 gestart als basispsycholoog in de volwassenenzorg. Liza is in juli 2023 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Liza heeft werkervaring opgedaan binnen de verslavingszorg, waarbij zij intakes, behandelingen en diagnostiek heeft uitgevoerd. Ze vindt het belangrijk om op een empathische manier persoonsgericht te werken.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen, vrijdag

Mevr. F.D.M (Femke) Swartjes, MSc

Mevr. F.D.M (Femke) Swartjes, MSc

Basispsycholoog

Femke is vanaf oktober 2023 bij ons in dienst. Na een aantal jaar ervaring op te hebben gedaan in de ouderenzorg heeft ze de switch gemaakt naar de volwassenen doelgroep. Op de revalidatie- en psychogeriatrische afdelingen lag de focus met name op het werken met teams en het doen van neuropsychologisch onderzoek. Ook hier focust ze zich op het uitvoeren van (neuro)psychologische diagnostiek gecombineerd met behandelen.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mevr. H.  (Hannah) Hubers

Mevr. H. (Hannah) Hubers

Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog (BIG)

Hannah is vanaf januari 2024 werkzaam binnen ons centrum in de volwassenzorg. Zij is werkzaam geweest binnen de specialistische ggz, waarin ze ervaring heeft opgedaan op het gebied van stemmings-, angst-, traumagerelateerde- en persoonlijkheidsproblematiek.

Zij behandelt diverse soorten klachten, maar haar expertise en affiniteit ligt voornamelijk op het vlak van persoonlijkheidsproblematiek en traumaverwerking. Zij is opgeleid in o.a. cognitieve gedragstherapie, imaginaire exposure en EMDR. Hannah werkt graag cliëntgericht.

Het is voor haar belangrijk dat cliënten zich gezien en gehoord voelen om zodoende een therapeutische relatie van vertrouwen tot stand te brengen en aan te sluiten bij de behoeften van cliënten.

Aanwezig op: maandag, dinsdagen en vrijdag

Mevr. I.H. (Inge) Hagen, MSc

Mevr. I.H. (Inge) Hagen, MSc

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (BIG)

Ik ben afgestudeerd op de Radboud Universiteit in Nijmegen richting Neuro- en Revalidatiepsychologie. Ik heb eerst jaren ervaring opgedaan in de revalidatie waarbij ik veel cliënten heb gezien die vanwege chronische pijn en/of vermoeidheid waren vastgelopen in het leven.

Daarna heb ik de switch gemaakt naar de ouderenzorg waar ik veel teams begeleidt, neuropsychologisch onderzoek doe en zowel individueel als mediatief behandelingen uitvoer.

Als onderdeel van mijn opleiding kom ik de komende tijd het team van Lambertushof versterken.  Ik ben opgeleid in ACT, CGT (basis) en Voice Dialogue. Ik zal me vooral richten op volwassenen en ouderen.

Aanwezig op: maandag en vrijdagochtend

Mevr. L.J.M. (Lieke) Gerrits, MSc

Mevr. L.J.M. (Lieke) Gerrits, MSc

GZ-psycholoog (BIG)

BIGnr: 19930522725 / AGB: 94110466
Geregistreerd als cognitief gedragstherapeut (i.o.) bij de VGCt®

Lieke is werkzaam als GZ-psycholoog. Zij is van oorsprong opgeleid als neuropsycholoog en heeft een brede werkervaring opgedaan in verschillende settings, waaronder de verpleeghuiszorg, ouderen- en volwassenenpsychiatrie en medische psychologie.

Lieke heeft met name affiniteit met de behandeling van klachten in het grensvlak van angst, rouw, trauma, en persoonlijkheidsproblematiek. Haar kracht zit in de aansluiting bij de beleefwereld van de ander, om vanuit daar gezamenlijk patronen en denkstijlen te analyseren en te veranderen. Dit vanuit gelijkwaardigheid, betrokkenheid, authenticiteit en met humor.

In de behandeling maakt Lieke voornamelijk gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en andere traumamethodieken, of een combinatie van elementen toegespitst op de hulpvraag en behandeldoelen van de cliënt.

Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag

Team Emmausklooster Velp:

Mevr. Dr. J.B.H. (Jacqueline) Hochstenbach

Mevr. Dr. J.B.H. (Jacqueline) Hochstenbach

Klinisch neuropsycholoog

BIGnr 89052112925 / AGB 94104118

Jacqueline Hochstenbach is vanaf april 2022 werkzaam binnen PCL op de locatie Emmausklooster in Velp. In Velp is zij vooral betrokken bij het programma ‘stilstaan om vooruit te gaan’.

Zij is een specialist met zeer uiteenlopende ervaring, van revalidatie, ouderenzorg, forensische zorg, en specialistische GGZ, alsook derdelijnszorg bij bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, epilepsie en lichamelijke klachten. Ze is bekend met heel uiteenlopende klachten en kan verschillende therapievormen inzetten. Ook betrekt ze graag het systeem.

Aanwezig op: maandag (Velp), dinsdag (Velp) en woensdag (Velp)

Mw. drs. C.H. (Cheryl) Jansen-Visser

Mw. drs. C.H. (Cheryl) Jansen-Visser

GZ-psycholoog (BIG) / Systeemtherapeut (NVRG) / ACT trainer / Mindfulness trainer (MBCT) / Neuropsycholoog

BIGnr GZ-psycholoog: 89910878725/ AGB: 9006723

 Cheryl Jansen-Visser is vanaf mei 2022 werkzaam binnen PCL op de locatie Emmausklooster in Velp. Hier is zij vooral betrokken bij het programma ‘stilstaan om vooruit te gaan’.

Ze heeft jarenlang gewerkt binnen met name de GB-GGZ waar ze naast individuele trajecten, ook ruime ervaring heeft opgedaan met partnerrelatietherapie en groepstrainingen Mindfulness.

Haar affiniteit ligt steeds meer bij het waardengericht werken en het vergroten van veerkracht en psychologische flexibiliteit. Zij maakt hiervoor veelal gebruik van ACT-methodieken (zowel binnen individuele-, partnerrelatie- als de groepstherapie), Mindfulness, systeemtherapeutische interventies en cognitieve gedragstherapie.

Binnen therapie biedt ze je (of jullie) een veilige, open en gelijkwaardige setting. Met respect voor ieders eigenheid kijken jullie samen hoe het komt dat je op dit moment in je leven klachten hebt ontwikkeld. Door middel van een betrokken, nuchtere, directe en ervaringsgerichte aanpak onderzoekt ze samen met jou en je omgeving wat passende manieren zijn om je beter te voelen en te functioneren. In dit proces is er nadrukkelijk oog voor zowel jouw persoonlijke factoren als die van je omgeving. Binnen haar werkstijl zijn verder authenticiteit, warmte en humor kenmerkend.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend.

Ondersteunend Team

Mevr. B. (Brigitte) van de Ven

Mevr. B. (Brigitte) van de Ven

Secretarieel medewerker

Brigitte is als secretaresse aanspreekpunt bij aanmeldingen en vele andere vragen. Zij verzorgt alle voorkomende secretariële werkzaamheden en beheert de agenda’s van de collega’s

Aanwezig op: maandag, dinsdag, en donderdag

Mevr. J.W.M.L. (Linda) Savelkouls

Mevr. J.W.M.L. (Linda) Savelkouls

Secretarieel medewerker

Linda is als secretaresse aanspreekpunt bij aanmeldingen en vele andere vragen. Zij verzorgt alle voorkomende secretariële werkzaamheden en beheert de agenda’s van de collega’s.

Aanwezig op: maandag, dinsdag, en vrijdag

Mevr. J.A.M. (Jolijn) Bronts

Mevr. J.A.M. (Jolijn) Bronts

Ondersteunend medewerker

Ondersteunend medewerker
Jolijn ondersteunt het secretariaat en de gehele organisatie op allerlei vlakken.

Aanwezig: woensdag en donderdag

Mevr. E.A.M. (Liseth) Kleijngeld

Mevr. E.A.M. (Liseth) Kleijngeld

Financieel medewerker

Liseth is werkzaam in de backoffice en verzorgt (mede) onze financiële administratie.

Aanwezig op: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend