Selecteer een pagina

Over ons

Over ons

Ons centrum is gevestigd in het centrum van Veghel in een mooi verbouwd voormalig schoolgebouw. Het pand heeft vijf gespreksruimtes, twee onderzoeksruimtes en een groepsruimte voor twintig personen. Ons secretariaat is elke werkdag bereikbaar van 9.00- 17.00 uur, (pauzes van 12.30-13.30 uitgezonderd en vrijdag na 15.00) ondersteund door een dagcoördinator/GZ- psycholoog bij wie specifieke vragen neergelegd kunnen worden.

Met scholing en intervisie op diverse gebieden houden wij ons expertiseniveau hoog en borgen dit in onze praktijk, voor een stabiel en betrouwbaar resultaat.

Onze visie

Als groepspraktijk dragen wij professionele zorg met elkaar. We bundelen onze expertise waardoor we cliënten meer behandelingsmogelijkheden kunnen bieden en delen onze kennis en ervaring in intervisies en multidisciplinair overleg.

We werken vanuit een bio-psycho-sociaal model: we integreren onze expertise met gezins- en familiesystemen, alsook met organisatie- en bedrijfssystemen. Integraal bieden wij werkgevers de mogelijkheid hun werknemers te re-integreren én duurzaam gezond te blijven in hun werk.

Wij geloven erin dat je als mens veel te leren hebt, je  leven lang:

 • soms lopen we daarin vast
 • omgaan met emoties en met anderen  moeten we zelf uitzoeken
 • dit leerden we onvoldoende  op school of van onze ouders
 • we vinden dat we het zelf moeten oplossen.

Wij bieden jou oplossingen op elk moment in je leven.

 • of je nu jong, volwassen of wat ouder bent
 • of je naar school gaat, thuis zit, of werkt

Psychologische behandeling is niet alleen praten. We gaan samen op pad, samen leren en samen ervaren. Concreet, resultaat- en oplossingsgericht. Samen doen is in verbinding gaan met de ander, veiligheid ervaren, en vanuit de therapeutische relatie een persoonlijke groei doormaken. Dat is onze missie, daar staan we voor: Samen doen.

Dit doen we met:

 • individuele gesprekken (via de webcam, lopend of in de gesprekskamer)
 • groepen voor specifieke onderwerpen
 • internet therapie

Dat kan betaald worden door jezelf,  via de verzekeraar/ gemeente of via je werkgever, afhankelijk van wat je nodig hebt:

 • in de Specialistische GGZ (S-GGZ)  als je veel moeilijke thema’s op te lossen hebt die je leven op allerlei fronten beperken,
 • in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) met klachten hebt die tot een enkelvoudige stoornis leiden zoals bijvoorbeeld depressie, angst, burn-out.
 • met een werkhervattingstraject voor je werkgever en jou,  voor optimale terugkomst op je werk.
 • indien je leven op de rit is, maar je beter wil functioneren kunnen wij coaching en interessante groepstrainingen bieden als een aanvulling op je leven.

We betrekken je daarom graag in ons veel breder aanbod.

Het is praktisch als je een beetje in de buurt woont bijvoorbeeld: Gemeente Meijerijstad (Veghel, Erp, St. Oedenrode, Schijndel), Gemeente Bernheze (Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Heesch Vorstenbosch, Loosbroek), Gemeente Boekel (Boekel, Venhorst), Gemeente Uden (Uden, Volkel, Odiliapeel) en Gemeente Landerd (Zeeland, Schaijk, Reek), maar dat hoeft natuurlijk niet.

Onze missie

Samen Doen

Psychologisch Centrum Lambertushof Veghel draagt door behandeling en haar diensten en producten op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn bij aan een optimale kwaliteit van leven van haar cliënten. De dienstverlening is er op gericht de cliënt de regie over zijn/ haar eigen leven te laten houden of verbeteren.

Als groepspraktijk dragen wij professionele zorg met elkaar. We bundelen onze expertise waardoor we cliënten meer behandelingsmogelijkheden kunnen bieden en delen onze kennis en ervaring in intervisies en multidisciplinair overleg.

We werken vanuit een bio-psycho-sociaal model (holistisch): we integreren onze expertise met gezins- en familiesystemen, alsook met organisatie- en bedrijfssystemen. Samen Doen is in deze ook uitgaan van een holistische visie dat lichaam en geest echt één zijn.

 

Kwaliteit

Vriendelijkheid en professionaliteit staan voorop, en ons fulltime aanwezige secretariaat is er voor al uw vragen.

Voor goede inhoudelijke en passende behandeling voor u, volgen wij zo veel mogelijk de meest actuele wetenschappelijke begeleidingsvormen zie ggz standaarden en generieke modules, en thuisarts.nl voor cliëntversies. De match van u en uw psycholoog vindt plaats in ons aanmeldingsoverleg, waarbij de juiste psycholoog aan de vraag van u wordt gekoppeld. Wij maken gebruik van gerenommeerde psychologische tests en van voortgangsmetingen om uw proces te ondersteunen.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent vanaf het eerste bezoek aan onze website tot het laatste gesprek met het afronden van de behandeling, wat wij met een cliënttevredenheidsvragenlijst en met zorgkaartnederland meten. Wij blijven praktijkprocessen verbeteren, met feedback van cliëntenverwijzers en zorgverzekeraars.

Bekijk hoe tevreden anderen over ons centrum zijn of geef zelf een reactie over uw bevindingen op: zorgkaartnederland

De cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid die we met de CQ-index meten, laten we onze cliënten aan het einde van de behandeling invullen. Dit is een vragenlijst die de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief in beeld brengt.

Het (rapport)cijfer CQ-i cliënttevredenheid van de beoordeling van onze cliënten is een 8,5 uit 10 (januari, 2024). Wij zijn tevreden met deze uitkomst en werken hard om de tevredenheid te behouden en te verbeteren.

Voor de losse onderdelen geldt:

Op ‘Samen beslissen’ scoren wij een 4.7 uit 5 (januari 2024), waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogst haalbare score. Hoe hoger de score hoe meer tevreden de cliënt is op dit gebied.  ‘Samen beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt tevreden is m.b.t. de informatie van onder andere de verwachtingen en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Wij hebben ons het laatste jaar veel gericht op extra aandacht rondom het ‘Samen doen’, wat tevens de motto is van onze praktijk. We zijn dan ook blij dat dit heeft geleid tot een hogere beoordeling dan vorig jaar.

Op ‘Bejegening’ scoren wij een 4,9 uit 5 (januari 2024). De schaal bejegening heeft betrekking op het serieus nemen van de cliënt en het begrijpelijk uitleggen aan de cliënt. Wij hechten hier veel waarde aan, en streven erna deze score zo hoog te houden.

Op ‘Uitvoering behandeling’ scoren wij een  4,5 uit 5 (januari 2024). Bij de schaal uitvoering behandeling wordt aan de cliënt gevraagd of de behandeling naar wens is uitgevoerd, en of de behandeling de juiste aanpak is geweest voor de klachten.

Op ‘Informatie behandeling’ scoren wij een 4,5 uit 5 (januari 2024). Bij de schaal informatie behandeling wordt aan de cliënt gevraagd of hij/zij voldoende informatie heeft gekregen over de behandelmogelijkheden.

Aandacht voor kwaliteit:

 • We matchen elke week de cliënten en hun specifieke vragen en klachten met de psycholoog die dit het beste kan behandelen gezien de expertise
 • We voldoen aan het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ voor instellingen (goedgekeurd maart 2019).
 • We voldoen aan ISO 9001:2015 normering en Keurmerk Basis GGZ van het KIBG
 • Ons Centrum is erkend als opleidingspraktijk voor GZ-psychologen ‘volwassenen’ en ‘kinderen & Jeugd’
 • Wij zijn aangesloten bij de volgende beroeps- en kwaliteitsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten,  LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen), NVGP (Nederlandse Vereniging Voor GZ-psychologen) VGCT (Vereniging voor Cognitieve Gedrags Therapie), VEN (Vereniging EMDR Nederland), NVGzP (Nederlandse Vereniging van GZ Psychologen, VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen
 • We werken intensief samen met huisartsen, psychiaters en GGZ en sluiten aan op zorgprogramma’s zoals die worden ontwikkeld door huisartsen, coöperaties en verzekeraars
 • We hanteren klanttevredenheidsmetingen en klachtenprocedures
 • we hebben een functionaris persoonsgegevens: hij heet: Sebastiaan van Lankveld
 • We zijn fulltime bereikbaar, hebben een beperkt aantal avondspreekuren en bieden telefonische contactmogelijkheden buiten kantoortijden,
 • We bewegen mee met maatschappelijke bewegingen en nieuwe ontwikkelingen
 • Onderling vertrouwen en openheid in de hulpverlening vinden wij van groot belang
 • Ons voornaamste uitgangspunt is Samen Doen

Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.

Kwaliteitskader

 1. Kwaliteitsmanagement systeem
 2. Zorginhoudelijk
 3. Dienstverlening
 4. Innovatie
 5. Verbeterpunten

1. Kwaliteitsmanagement systeem

Als kwaliteitsmanagement systeem gebruiken wij ons iso 9001 certificering hierbij komende de volgende zaken aan de orde:

 1. Een kwaliteitscyclus, dat terug te vinden is in een up to date kwaliteitsverslag
 2. Evaluatie van de kwaliteitscyclus volgens vaste punten, uitgevoerd met een management review
 3. Risicoanalyse waarbij risico’s in het proces, bij het management en bij de dienstverlening in kaart worden gebracht. Voor de belangrijkste onderdelen worden oplossingsgroepen samengesteld die oplossingen aan het bestuur voorleggen. Deze worden met een de management review beoordeeld op effectiviteit
 4. Evaluatie regiebehandelaren waarbij “opgelegde” regelgeving wordt besproken als:
 • afspraken met zorgverzekeraars
 • NZA normeringen,
 • KIBG bepalingen,
 • vergoedingen lijsten en welke therapie wel en welke niet mogen worden toegepast, actuele stand van zaken budget verzekeraars,
 • inhoudelijk aansturing; groepen, ehealth, specifieke behandelingen
 • proces met basispsychologen,
 • kwaliteitsstatuut,
 • MDO beleid ,
 • Opleidingsbeleid,
 • Calamiteiten/crisis protocol
 1. Evaluatie MDO waarbij onder andere de volgende onderwerpen worden besproken:
 • efficiëntie behandeltrajecten
 • het inrichten van behandelplannen en monitoring van behandelingen
 • interventies
 • zorgprogrammering
 • rol van de psychiater in e GB-GGZ en in de S-GGZ

2. Zorginhoudelijk

Algemeen
Onze zorg is ingericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten. We vinden het met name zeer belangrijk dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn herstelproces het zogenoemde herstelgerichte zorg. Daarom betrekken we onze cliënten als in een vroeg stadium bij het besluitvormingsproces. Hierbij worden verschillende behandelopties voorgelegd, passende bij de behandeldiagnose. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen. Met het vaststellen van het behandelplan wordt ook de zorgzwaarte bepaald. Dit is het aantal te verwachten zittingen voor uw behandeling.

Face to face, e-health en blended
We zullen vroegtijdig ook de opties van e-health bespreken. Iedere cliënt wordt geacht ook thuis actief bezig te zijn met zijn/haar eigen herstelproces. Hierbij blijkt e-health een goed ondersteuning te zijn. Wij maken gebruik van het zogenaamde “Blended” model. Dit betekent e-health en daadwerkelijk face to face gesprekken door elkaar. Dit blijkt de behandeling te bespoedigen en is een vast onderdeel in ons behandelaanbod. Samen met de cliënt wordt besproken op welke manier e-health ingezet wordt in de behandeling. Over het algemeen bestaat de blended behandeling uit face to face gesprekken waarbij thuis middels therapieland verder gewerkt wordt aan opdrachten. De cliënt kan via therapieland ook in contact komen met de behandelaar door een bericht te sturen. De behandelaar heeft inzicht in de gemaakte opdrachten en kan deze inzien voorafgaand de volgende face tot face behandeling waardoor meer efficiënt gewerkt kan worden.

De behandeling
Wij werken generalistisch. Dat betekent dat wij verschillende methodieken deelbehandelingen toepassen. De behandeling wordt beëindigd indien klachten en/of doelstellingen zijn behaald, of indien voortgang van de behandeling niet wenselijk is/ ergens anders dient te worden voortgezet (zie PDF uitstroomcriteria S-GGZ).

Wij streven ernaar om naasten bij de behandeling te betrekken. Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met u als cliënt. Bovendien kan uw naaste ook zorgen voor een signaleringsfunctie wanneer iets mis dreigt te gaan. Graag bespreken wij gedurende het intakegesprek met u in welke mate u uw naasten wilt betrekken bij de behandeling. U bent hiernaast natuurlijk altijd in de gelegenheid om ook tijdens het intakegesprek al een naaste mee te nemen.

Afsluiting
Elke behandeling wordt aan het einde geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de ROM (routine outcome monitoring). Dat wil zeggen dat in het begin, tussendoor (bij de S-GGZ) en aan het einde een klachtenlijst door u wordt ingevuld. Dit geeft mede inzicht in het behandelresultaat. Ook zullen wij u vragen om bij afsluiten een evaluatielijst in te vullen. Tijdens het laatste gesprek wordt, waar mogelijk, aandacht besteedt aan signalering en terugvalpreventie.

Tussentijdse evaluaties
In de S-GGZ is het doel om ook rond elke 7 gesprekken een tussentijdse evaluatie te hebben. Dit om de voortgang van de behandeling te bepreken. Van hieruit kan een nieuw beslissingsmoment voort komen om de het behandelplan ongewijzigd te laten, te wijzigen, of om de behandeling af te ronden, daar kan ook voor gekozen worden bij onvoldoende vooruitgang.

Escalatie procedure /crisis:
Hoewel wij specialistische GGZ bieden, waarbij kwetsbare cliënten ook uit balans kunnen raken en in een crisis kunnen verzeilen, leveren wij geen crisis opvang. Ondanks dat wij een psychiater in de praktijk ter consultatie hebben, is de opvang van crisis voorbehouden aan de huisarts, de huisartsenpost en de crisisdienst van de GGZ. In de behandeling kan aandacht worden besteed aan ontregelende emoties en gedrag en suïcide. Gezamenlijk zal worden besloten hoe er vervolg komt aan de crisis en wat de rol van de huidige hulpverlener is. Dit kan ondersteunend zijn, ivm het vertrouwens contact, dit kan ter overbrugging zijn, tot bijvoorbeeld een opname, of dit kan voor nazorg zijn.

Consultatie en overdracht naar de huisarts
Als praktijk leveren wij consultatie voor huisartsen. Cliënten kunnen dan gebruik maken van den eenmalig contact voor een inschatting voor een specifieke vraag van de huisarts of de praktijkondersteuner. Deze krijgt hier ene terugkoppeling van.  Huisartsen leveren relevatie informatie voor de verwijzing en krijgen een terugkoppeling van de diagnose, behandeling en het resultaat van het behandeltraject. Tussentijds kan er overleg plaatsvinden met de huisarts over de behandeling of over medicatie. 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling
In onze praktijk is aandacht voor de richtlijnen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor een veilig thuis.

Verwachtte resultaten naar de cliënt:
Wanneer de behandeling wordt afgerond ziet u in deze PDF: uitstroom criteria S-GGZ

De financiële consequenties bij aanmelding of afmelding
De zorgtrajecten die uitgevoerd worden onder het zorgverzekeringssysteem zijn enkel belast met het wettelijk eigen risico. Overige zorgtrajecten voor aandoeningen die niet verzekerd zijn (zie PDF wat wel en niet wordt vergoed), dienen zelf te worden bekostigd. 

4. Innovatie

PCL zet zich op diverse innovatie projecten in. Efficiënte traumabehandelingen, dagbehandeling en verder ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality behandelingen: EMDR en exposure.

5. Verbeterpunten/Klachten

Op basis van artikel 25 van algemene voorwaarden: klachtenregeling
1) Een verbeterpunt/klacht kan door Cliënt geuit en besproken worden met de Zorgverlener, tevens kan een verbeterpunt/klacht schriftelijk neergelegd worden bij Lambertushof en/of de Zorgverlener. De Zorgverlener zal in contact treden met de Cliënt om dit onderling te bespreken. Indien Cliënt en de Zorgverlener er in het kader van een klacht niet samen uit komen, kan Cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris werkzaam binnen Lambertushof. Indien de cliënt van mening is dat de klacht dan nog niet is opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de geschillencommissie zorg, die ook direct benaderbaar is.

Samenwerken = Samen Doen

Wij onderhouden structurele contacten met individuele professionals en met relevante instellingen die van belang kunnen zijn voor doorverwijzen of het inwinnen van informatie. In verband met de privacybescherming zullen medewerkers echter nooit contact met andere hulpverleners opnemen zonder toestemming van de cliënt.

Omdat samenwerking en afstemming in zorg- en begeleidingsprocessen van groot belang is voor het welslagen ervan, hebben we structureel samenwerkingscontact met:

 • PsyDirect (coöperatie van vrijgevestigde psychologen in Noord-Brabant): Hier zijn wij als praktijk bij aangesloten om met een grote groep psychologen afspraken te maken over dienstverlening naar huisartsencoöperaties en andere zorginstanties. Maatschapslid van onze praktijk; Drs. B. van Laerhoven  is voorzitter van het bestuur van PsyDirect. Deze vereniging overlegt met verzekeraars, huisartsencooperaties, gemeenten en andere contactpartijen. Website: www.psydirect.info
 • VAJA (samenwerkingsverband van Vrijgevestigde Ambulante Jeugdzorg Aanbieders in de regio Noordoost-Brabant). Wij spelen een belangijke rol in deze samenwerking, die met name de vrijgevestigden van de jeugd en de gemeenten met elkaar verbindt om tot goede samenwerkings en financieringsafspraken te komen. Website: www.samen-vaja.nl
 • Pijnnetwerk Brabant; met vier psychologen zijn wij actief in dit netwerk voor de behandeling van mensen met chronische pijn Website https://pijnnetwerk.nl
 • Humo (regionale huisartsen coöperatie regio Veghel, Uden, Oss en omstreken): Collectieve samenwerkingsafspraken vanuit PsyDirect (dus met alle bij PsyDirect aangesloten psychologen en met alle bij Synchroon aangesloten huisartsen) op het gebied van ketenpartners, consultatie, verwijzing en terugrapportage. Maar ook voor zorgprogramma’s, waarvan onze praktijk een actief aandeel heeft in de vorming van het “zorgprogramma slaap”. Website: www.synchroon.info
 • Psychiater Kimberley Rakijo ZPPer  twee maal per maand een middag ter consultatie en sluit aan bij het “groot” MDO multidisciplinair overleg).
 • GGZ Oost-Brabant: Er vindt periodiek overleg plaats met de psychologen van GGZ Noord-Oost Brabant. Dit voor opleidingsdoeleinden en voor soepele doorverwijzingen te realiseren. Website: www.ggzoostbrabant.nl
 • Slaapcentrum Ziekenhuis Bernhoven: Deelname  vanuit ons centrum in het Multidisciplinair Overleg Slaap, afstemming met ons gedragsmatige aanpak voor slaapstoornissen en hun onderzoek voor slaapapneu. website: www.bernhoven.nl/Slaapcentrum
 • Tolbrug: Ook onderhouden wij contacten met revalidatiecentrum de Tolbrug voor aansluiting op hun aanbod. Met name voor psychologische begeleiding voor mensen met (ernstige) lichamelijke en geestelijke klachten, die niet lichamelijk te verklaren zijn.
  Website: www.tolbrug.nl/Udensduyn.html
 • Tilburg university: Eerder verzorgden we gastcolleges. Nu vooral een stageplek voor de Master ” ontwikkelingspsychologie”  Website: www.tilburguniversity.edu
 • RINO zuid: Wij zijn als opleidingspraktijk erkend door de Rino zuid. Wij leiden gezamenlijk GZ-psychologen op (zij het theoretisch deel, wij het praktijk deel). Wij leveren intern een opleidingsplaats, een praktijkopleider en een werkbegeleider om deze samenwerking inhoud te geven. website: www.rinozuid.nl

Verder werken wij onder andere ook samen met (zonder structurele samenwerkingsafspraken):

 • Individuele huisartsen
 • Ons welzijn Veghel-Uden: voor verwijzingen vanuit jeugdteams. Website www.ons-welzijn.nl
 • Stichting Door en Voor: Voor ondersteuning vanuit getrainde ervaringsdeskundigen. Voor onze pratkijk en voor onze clienten.
 • Bedrijfsartsen: Wij onderhouden contact met bedrijfsarten vanwaaruit wij verwijzingen ontvangen, maar ook die indirect bij onze clienten betrokken zijn vanwege verzuim.
 • DIverse Bedrijven en HR managers voor ons verzuim aanbod.
 • Fysioveghel Evert Jan Das: Samenwerking voor cliënten met pijn/chronische pijnklachten. Website: www.fysioveghel.nl
 • Kempenhaeghe: Met dit “derde lijns” expertise centrum werken wij nauw samen in door- en terugverwijzingen van mensen met complexe slaap- of neuropsychologische problemen. Ook zijn wij betrokken bij kennisdeling en expertise opbouw in onze praktijk met dit centrum. Website: www.kempenhaeghe.nl
 • De Watersteeg: Dit revalidatiecentrum voor ouderen zit in Veghel. Wij hebben goede contacten om psychologische begeleiding voor restklachten na een intensief revalidatietraject te organiseren.
 • UMCG pijncentrum: Het UMCG heeft een netwerk van behandelaren in de eerstelijnspsychologie opgezet. Dit samenwerkingsverband heeft als doel het verspreiden van kennis over de behandeling van chronische pijnklachten. Naast chronische pijn behoort ook behandeling van cliënten met een chronische ziekte tot behandelaanbod. Website: www.umcg.nl

Opleidingsfaciliteiten

Opleidingsplaats voor GZ-psycholoog en voor  Psychotherapeut

Sinds april 2011 is ons centrum erkend als volledige opleidingsplaats voor GZ-psycholoog voor basispsychologen en orthopedagogen. Dit geldt voor zowel Kind & Jeugd als voor de Volwassen richting. Per augustus 2019 komt hierbij de toekenning als opleidingsplaats voor psychotherapeuten. Deze erkenning is afgegeven door opleidingsinstituut RINO Zuid. Regelmatig ondersteunen wij opleidingen die een aanvullende praktijkopleidingsplaats nodig hebben, vanuit een organisatie of praktijk die niet de volledige opleidingserkenning heeft.

Stagefaciliteiten

Doel en werkwijze
Het Psychologisch Centrum heeft een stage-overeenkomst met de Universiteit van Tilburg voor Kinder en Jeugd. Daarmee willen we een steentje bijdragen aan de opleiding van de beroepsgroep? Dit houdt in dat een psychologiestudent gedurende het jaar een periode stage loopt. Deze periode varieert van enkele weken tot een half jaar. Door medewerking van cliënten krijgen stagiaires de kans concreet met het vak bezig te zijn en zich te bekwamen in het vakgebied.

Stageperiode
De stageperioden worden steeds in overleg met de universiteit van Tilburg vastgesteld. Onze voorkeur is om de stage halverwege het laatste jaar te laten plaatsvinden. Hiermee kan het eerste half jaar voor onderzoek en scriptie worden ingezet, die ten tijde van de stage verder afgerond kan worden. 

Vacatures

Kijk hier voor een overzicht van onze vacatures

Ons team

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van ons team