Selecteer een pagina

Ons aanbod

ACT

ACT-groep in Velp

“Het geeft je een andere kijk op hoe om te gaan met je manier van leven.”

In zes wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een terugkomsessie leert Cheryl Jansen-Visser in het Emmausklooster in Velp in een kleine groep cliënten vaardigheden om efficiënter met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan. Hierdoor wordt hun veerkracht/psychologische flexibiliteit vergroot. “Naast aandacht voor de theorie werk ik met ervaringsoefeningen, beelden en metaforen. Hierdoor blijken mensen gemakkelijker in staat om vastgeroeste patronen te doorbreken”, vertelt Cheryl.

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is bewezen effectief voor uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten zoals angst/paniek, depressie, stress op het werk, burn-out, chronische pijn en vermoeidheid. De groepstherapie is voor mensen die meer bewust willen leren leven, een doel missen en niet precies weten waar ze naartoe willen in hun leven.

Deelnemer: “Een goede combinatie van ervaringsoefeningen en bewustwording van gedachten. Heldere theorie, gestructureerde training en goede huiswerkopdrachten. Uitstekende trainer op een mooie, rustgevende locatie”.

Uit de nameting bleek bij alle deelnemers van de groep de psychologische flexibiliteit te zijn toegenomen. Deelnemers geven aan de training als zeer leerzaam te hebben ervaren door de mix van heldere theorie en ervaringsgerichte oefeningen. Ook de rustgevende locatie wordt zeer gewaardeerd door iedereen.

Omdat ACT gericht is op het verhogen van de psychologische flexibiliteit en iedereen wel doeltreffend wil handelen bij emotioneel ongemak, is ACT voor veel mensen geschikt. ”Ook als je je wilt verbinden met wat je aan het doen bent of elk moment van het leven wilt kunnen waarderen ongeacht hoe je je voelt, ben je bij ACT aan het goede adres”, vertelt Cheryl.


Wil je mee doen? Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat: info@lambertushof.nl

Emotional Focused Therapie (EFT) Cliëntcentered therapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie gaan we ervan uit dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, met zijn eigen groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. De cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf. Het doel van therapie is de cliënt te helpen zicht te krijgen op de belemmeringen die tot dan toe een bevredigende oplossing in de weg lijken te staan.

De therapeut probeert deze belemmeringen zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen, leeft zich in en spiegelt deze aan de cliënt terug. Hij brengt hiermee een proces van zelfexploratie, zelfaanvaarding en zelfconfrontatie op gang. Uiteindelijk streeft de cliëntgerichte therapeut naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met de cliënt. Hij zal op een respectvolle, congruente en empathische wijze met de cliënt omgaan, waardoor het proces van zelfexploratie bij de cliënt optimaal kan verlopen.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een traumaverwerkingsmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR wordt ook toegepast op situaties uit het verleden die nog invloed hebben op de huidige klachten.

In onze praktijk zijn verschillende psychologen in deze methode gespecialiseerd. Zij zijn aangesloten bij de vereniging EMDR Nederland (onderdeel van EMDR Europe) en hebben de hoogst beschikbare scholingsgraad bereikt: het practitionerschap (EMDR practitioner Europe). Daarnaast nemen zij deel in de special interest group (SIG) van de vereniging op het gebied van de SIG hoofdpijn en migraine en SIG eetproblemen.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is het effectief verwerken van een gebeurtenis door middel van een zeer nauwkeurige procedure. In herinnering terug naar de gebeurtenis, samen met een sterke afleiding in het hier en nu door oogbewegingen of klikjes zorgt voor een snelle en effectieve verwerking. In gemiddeld drie sessies van anderhalf uur wordt een enkel trauma door middel van EMDR  opgelost. Vaak verandert er al snel iets in de beleving van de nare herinnering. Uiteindelijk wordt de gebeurtenis verwerkt en zullen de klachten verdwijnen. We passen EMDR toe met klikjes en oogbewegingen. Met beeldbellen hebben we een aparte toepassing voor de oogbeweging en klikjes van Psylaris. Hiervan gebruiken wij ook EMDR met een virtual realitybril, als een van de eerste en weinige praktijken in Nederland.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over EMDR en onze toepassingen vindt u op onze landingspagina EMDR, in de folder PDF EMDR en op de website www.EMDR.nl

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en toegepaste therapievorm bij psychologen. Er bestaan veel goede protocollen met deze behandelwijze. Voor onzekerheid, angstklachten, somberheidsklachten, boosheidsklachten, maar ook dwanggedrag, eetgedrag, en verslavingsgedrag is deze behandelwijze een uitkomst. Ook vormt cognitieve gedragstherapie een belangrijke ondersteuning bij slapeloosheid, hoofdpijn en andere lichamelijke klachten. Onze praktijk is sterk gericht op deze behandelwijze. Er zijn verschillende psychologen opgeleid tot cognitief gedragstherapeut die hebben voldaan aan de opleidingseisen van de vereniging van cognitieve gedragstherapie (VGCt).

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarbij de gewenste situatie van de cliënt het uitgangspunt vormt. De therapeut werkt met vragen die gericht zijn op dat wat de persoon al binnen zijn vermogen beschikbaar heeft en de cliënt wordt in zijn eigen kracht gestimuleerd.

In oplossingsgerichte therapie ligt de focus op het heden en de toekomst. Niet de klacht, maar juist wat de cliënt al goed doet, staat centraal. Hierbij wordt ingezet op snelle resultaten. Dit is goed voor het moreel van de cliënt, die op deze manier geprikkeld wordt om gemotiveerd en ondernemend te blijven.

Relatietherapie

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die tot doel hebben relationele problemen tussen partners op te lossen. Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in kaart; daarna volgen therapiesessies. Hieruit kunnen nieuwe omgangspatronen en betere communicatie ontstaan, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt.

Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde proefscheiding aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen. Vooral in ons team voor volwassenen voorzien enkele zeer ervaren psychologen in partner-relatietherapie.

 

Schematherapie

Iedereen heeft vanaf zijn jeugd ideeën (schema’s) over zichzelf, anderen en de wereld ontwikkeld. Hierbij heb je geleerd om met bepaalde situaties om te gaan of om jezelf staande te houden. Als volwassenen pas je deze schema’s nog steeds toe, ook al helpen ze je niet altijd.  Zeker als je in je jeugd weinig of geen steun en aanwijzingen hebt gekregen kun je daar in je latere leven last van krijgen. Er kunnen dan negatieve gedachten- en gedragspatronen ontstaan.
De therapeut, eventueel in een groep, helpt je bij het aanleren van vaardigheden die je in je jeugd niet hebt geleerd. Je leert te vertrouwen op anderen en jezelf. De aanpak is gebaseerd op ervaringsgerichte-, cognitieve- en gedragstechnieken, door anders naar dingen te kijken en negatieve emoties, gevoelens en gedachten om te buigen naar een positieve gedragsverandering. Schema therapie wordt door verschillende therapeuten in ons centrum gegeven. Ook hebben wij een schematherapiegroep om de interactie met anderen te stimuleren en de behandeling nog effectiever te maken. Kijk voor verder uitleg dit filmpje. En bekijk hier de brochure.

Internetbehandeling

Voor internettherapie of E-coaching maken we gebruik van Therapieland. Een prettig en toegankelijk online programma dat met videotherapeuten, tests en opdrachten je verder helpt. Dit wordt aangeboden naar aanleiding van een intake, of tijdens een behandeling naast de gesprekken met de psycholoog, ter ondersteuning om thuis ook wat te doen. Een internet programma kan ook aan het einde van de behandeling worden ingezet voor verbetering van laatste punten. Je werkt zelfstandig (twee maal per week een half uur) op eigen tempo thuis aan je behandeling.

Apps

Er zijn nuttige applicaties die registratie en behandeling ondersteunen: handig via je mobiele telefoon of tablet. Applicaties kunnen ondersteunend zijn om bepaalde registraties uit te voeren, of om je te helpen herinneren een bepaalde oefening uit te voeren. Sommige applicaties fungeren bijna als een echte coach. Bij een aantal applicaties kan zelfs de registratie worden gemaild naar de behandelaar.

Nuttige applicaties die registratie en behandeling ondersteunen, en waarvan de meesten gratis zijn:

 • Mindfulness: laat mindfulness een prominentere rol in je leven spelen, met verschillende oefeningen, registraties en reminders.
 • Pijndagboek: voor het registreren van pijn, per dag, waar en de intensiteit van de pijn. Hiermee kan het verloop van de pijn per dag worden gevolgd en verstuurd naar de therapeut.
 • iHeadache: hoofdpijndagboek voor het registreren van hoofdpijn en migraine, een goede ondersteuning bij ons aanbod voor hoofdpijn en migraine.
 • Stressdoctor: feedback op ademhaling en hartslag. Een manier om je hartcoherentie te trainen.
 • Slaap lekker: tips, coaching en vooral slaapdagboek. Registraties kunnen worden gedeeld. Een goede ondersteuning bij onze slaapbehandeling.
 • Sleeptime: laat je met geluid op het juiste moment in je slaapfase wakker worden, zodat je fris ontwaakt.
 • Therappi: Zeer effectieve ondersteuning van gedragstherapeutische registratie en gedachtenuitdagingen.
 • Depressietest: test of en in welke mate je depressief bent.
 • ADD8: Een registratie en ondersteuning voor mensen met ADD, om door het dagelijks leven heen gecoacht te worden. Een goede ondersteuning bij onze begeleiding voor ADD.
 • T2 moodtracker: Om gedetailleerd je stemming bij te houden in grafiekvorm over meerdere dagen.
 • Reading: traint je cognitieve vaardigheden door de leescapaciteit te vergroten.
 • 3d brain: mooie weergave je brein op onderdelen te selecteren.
 • Rookvrij pro: helpt bij stoppen met roken.

De Apps zijn beschikbaar voor iPhone, iPod en iPad via de Appstore en/of voor Android via Google Play.
Meer applicaties kun je vinden op de website: www.digitalezorggids.nl

Specifiek aanbod

Verbeter je slaap

 • Ben je overdag slaperig?
 • Lukt het niet om je dagelijkse dingen te doen
 • Ben je ontevreden omdat je slecht slaapt?

Wil je in 7 stappen goed leren slapen? Lees er hier meer over.

Mindfulness

Met mindfulness (MBCT: Mindfulness-Based Cognitive Therapy) concentreren we ons op het huidige moment, op het nu. Mindfulness leert je rust en helderheid te zoeken in jezelf. Door bewust met je aandacht om te gaan en telkens terug te schakelen naar het hier en nu, neem je afstand van spinsels en onrust in je hoofd. Je leert bewuste keuzes te maken, in plaats van automatisch en impulsief te reageren.

Bij onze mindfulnesstrainingen leer je de aandacht te focussen, te mediteren en tijd te nemen voor jezelf. Ook na een individueel begeleidingstraject kan deze groepstraining, als aanvulling, blijvend profijt opleveren.

In totaal vinden er acht bijeenkomsten plaats.

Meer weten?

Meer informatie over Mindfulness via deze link.

Verbeter je zelfbeeld

Twijfel je overmatig aan jezelf en denk je doorgaans:

 • Het ligt aan mij.
 • Ik doe het niet goed.
 • Ik zie er niet leuk uit.
 • Niemand geeft iets om mij.’

Wil je hier van af?

Dan is de COMET training iets voor jou. Lees hier meer over de COMET training

Werkgeverstrajecten

Elke organisatie is gebaat bij gezonde, energieke en fitte werknemers. Want zieke werknemers kosten uw bedrijf veel geld. Psychologische fitheid is een stuk complexer. Je kunt gemakkelijk de controle op ziekteverzuim verliezen. Wij werken nauw samen met Naar de Bron, een zusterorganisatie. Met deze bedrijvencombinatie integreren we effectieve re-integratieprogramma’s met praktische behandelingen vanuit Psychologisch Centrum Lambertushof. Ook particuliere-trajecten en coachings-trajecten kunnen via Naar de Bron aangevraagd worden. We helpen om deze ingewikkelde factoren inzichtelijk te maken met werkgeverstrajecten, en ontzorgen u op verschillende niveaus.