Selecteer een pagina

Stilstaan om vooruit te gaan

Ben je vastgelopen in je leven? 

Wil je intensievere behandeling ?

 

Ga dan voor een dagbehandeling naar een belevingsklooster

 

Het Emmausklooster in Velp (bij Grave) is een geschikte plek om aan jezelf te werken met:

 

 • kortdurende intensieve behandeling
 • rust en bezinning

 

Download hier de brochure.

Zie hier de aankondiging in de krant: Arena lokaal

Herken je het volgende?

 • je zit al langere tijd niet lekker in je vel;
 • je zakt langzaam weg in depressieve gevoelens, angst of overbelasting;
 • met ingrijpende gebeurtenissen als een relatiebreuk, veranderingen in je gezondheid of je werk loop je vast;
 • het leven voelt zinloos;

 

 • Je wekelijkse gesprek met de psycholoog biedt hulp, maar voelt als onvoldoende ondersteuning.
 • Je hebt behoefte aan intensievere hulpverlening op de korte termijn; een intensief programma om stil te staan, een pas op de plaats te maken en te zien hoe van daaruit verder te gaan.
 • Een rustige plek waar je leert stil te staan bij wat er met je gebeurt en inzicht krijgt in hoe je klachten zijn ontstaan.
 • Maar ook een plek om dit alles achter je te laten en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.

 

Belevingsklooster

Het Emmausklooster te Velp is zo’n bijzondere plek. Dit klooster is het oudste Kapucijnenklooster van Nederland (1645). De Kapucijnen zijn gelieerd aan de Franciscanen die zich van de katholieke kerk afwendden en teruggingen naar de eenvoud. Zij werkten in stilte en soberheid. Onthaasten, stilstaan bij jezelf, bezinnen en herbezinnen zijn belangrijke thema’s binnen deze eeuwenoude traditie. Tot op de dag van vandaag ademt deze plek een sfeer van eenvoud en rust.

Hoewel er ook een kerkje aan dit klooster vast zit, is ons programma niet religieus, maar op bezinning gericht.

Meer informatie over het klooster zelf: www.emmausklooster.nl

Programma

Er wordt een tweedaags behandelprogramma aangeboden met telkens één overnachting in het klooster. Het programma duurt zes weken. Met deze groepsgerichte deeltijdbehandeling helpen we jou om het leven weer beter aan te kunnen. De behandeling richt zich op herstel in de omgang met jezelf, je relaties, werk of studie. Hierdoor kun je langdurige uitval van werk en/of studie voorkomen.

Onthaasten, stilstaan bij jezelf, bezinnen en herbezinnen

Je leert je bewust te worden van je eigen patronen. Je leert om te gaan met stressvolle situaties en emoties. We gaan samen bewegen. Ook gaan we met creatieve therapie aan de slag. Je gaat leren contact te maken met je kracht en je motivatie, kwaliteiten en inspiratie (her)vinden. In dit programma staat zin geven aan jouw leven met wat jij nu echt belangrijk vindt centraal. Door de overnachting op deze unieke plek kom je nog meer tot jezelf.

Inhoud van de behandeling

In onderlinge afstemming met jou wordt een behandeling geboden, waarbij rekening wordt gehouden met jouw situatie, draagkracht en doelen. In de intakefase worden de verschillende leefgebieden (emotioneel, psychisch, sociaal/familie, werk, vrije tijd) in kaart gebracht en voor zover mogelijk meegenomen bij het maken van het behandelplan.

De balans in jouw leven komt uitgebreid aan bod. Wat kost energie, wat niet, in hoeverre doe je echt hetgeen waar je energie van krijgt en hoe komt dit? Dit zijn zingevingsvragen:

 • Hoe kun je echt contact met jezelf maken?
 • Hoe leer je je belemmerende patronen herkennen en doorbreken?
 • Wat heb je nodig om te kunnen loslaten en meer compassie met jezelf te krijgen?
 • Wat motiveert je ten diepste?

Het toepassen

Dan komt nog de volgende uitdaging: Hoe ga je je leven met deze kennis herorganiseren? Het antwoord op deze vragen biedt ingang tot de volgende thema’s:

 • herstel van de verbinding met je eigen essentie; jouw bron van wijsheid, inspiratie en creativiteit;
 • basisvertrouwen ervaren om van daaruit de huidige omstandigheden te kunnen aanvaarden en te kijken naar nieuwe wensen en mogelijkheden;
 • waarmen vanuit jouw innerlijke kompas en zo vanuit zelfregie richting geven aan je leven door.

 

Doel

Het beoogde resultaat is dat je:

 • onaffe zaken een plek geven en achter je laten;
 • je terugkomende patronen herkennen en doorbreken;
 • verbinding ervaren met jezelf, je gevoelswereld, je lijf en je omgeving;
 • weet wat je beweegt en wat je wil;
 • bewust invulling geeft aan je leefstijl;
 • plezier, lichtheid en flow in je leven ervaart;
 • flexibel om gaat met veranderingen;
 • op jezelf vertrouwt, ook als je het niet weet
 • je grenzen ervaren.

 

Team

Je wordt begeleid door ervaren, gespecialiseerde psychologen/regiebehandelaren en vaktherapeut(en). Je stel je individuele therapiedoelen op die tussentijds en aan het einde geëvalueerd wordt. Zo nodig wordt de behandeling tussentijds bijgesteld. In overleg met de behandelaar wordt nagegaan of er (en welke) nazorg of vervolgbehandeling nodig is.

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

Dhr. drs. P.A.J.M. (Peter) Bronts

GZ-psycholoog (BIG) / Cognitief Gedragstherapeut VGCt® / EMDR therapeut/ Registerpsycholoog NIP Arbeid- & Organisatie® / Neuropsycholoog / Gerontopsycholoog / Mindfulness Based trainer VMBN, categorie 1®

BIGnr. GZ-psycholoog 99917643325/ AGB 94-012563

Peter Bronts is oorspronkelijk neuropsycholoog. Hij heeft een lange carrière in de sectoren welzijn en zorg achter de rug, waarbij management, HRM en kwaliteitssystemen helemaal zijn ding waren. Vanaf medio 2011 is Peter in ons Centrum werkzaam als registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie en GZ-psycholoog. Hij is tevens EMDR therapeut en Cognitief Gedragstherapeut. Zijn aandachtsgebieden voor behandeling binnen ons Centrum zijn kinderen, jeugd, adolescenten, volwassenen en ouderen. Hij draagt arbeids- en organisatievraagstukken een warm hart toe en houdt zich tevens bezig met advisering, trainingen en coaching voor teams en management. Zijn aandacht gaat uit naar de integratie van al deze velden in de mens als organisme en samen in organisaties. Oude en nieuwe wijsheid brengt hij samen in mindfulness trainingen voor cliënten, geïnteresseerden en werknemers in organisaties.

Mevr. Dr. J.B.H. (Jacqueline) Hochstenbach

Mevr. Dr. J.B.H. (Jacqueline) Hochstenbach

Klinisch neuropsycholoog

Jacqueline Hochstenbach is vanaf april 2022 werkzaam binnen PCL op de locatie Emmausklooster in Velp en in Veghel. In Velp is zij vooral betrokken bij het programma ‘stilstaan om vooruit te gaan’. Op donderdags is zij in Veghel beschikbaar voor diagnostiek en behandeling.

Zij is een specialist met zeer uiteenlopende ervaring, van revalidatie, ouderenzorg, forensische zorg, en specialistische GGZ, alsook derdelijnszorg bij bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, epilepsie en lichamelijke klachten. Ze is bekend met heel uiteenlopende klachten en kan verschillende therapievormen inzetten. Ook betrekt ze graag het systeem.

Mw. drs. C.H. (Cheryl) Jansen-Visser

Mw. drs. C.H. (Cheryl) Jansen-Visser

GZ-psycholoog (BIG) / Systeemtherapeut (NVRG) / ACT trainer / Mindfulness trainer (MBCT) / Neuropsycholoog

BIGnr GZ-psycholoog 89910878725/AGB  94006723

 Cheryl Jansen-Visser is vanaf mei 2022 werkzaam binnen PCL op de locatie Emmausklooster in Velp. Hier is zij vooral betrokken bij het programma ‘stilstaan om vooruit te gaan’.

Ze heeft jarenlang gewerkt binnen met name de GB-GGZ waar ze naast individuele trajecten, ook ruime ervaring heeft opgedaan met partnerrelatietherapie en groepstrainingen Mindfulness.

Haar affiniteit ligt steeds meer bij het waardengericht werken en het vergroten van veerkracht en psychologische flexibiliteit. Zij maakt hiervoor veelal gebruik van ACT-methodieken (zowel binnen individuele-, partnerrelatie- als de groepstherapie), Mindfulness, systeemtherapeutische interventies en cognitieve gedragstherapie.

Binnen therapie biedt ze je (of jullie) een veilige, open en gelijkwaardige setting. Met respect voor ieders eigenheid kijken jullie samen hoe het komt dat je op dit moment in je leven klachten hebt ontwikkeld. Door middel van een betrokken, nuchtere, directe en ervaringsgerichte aanpak onderzoekt ze samen met jou en je omgeving wat passende manieren zijn om je beter te voelen en te functioneren. In dit proces is er nadrukkelijk oog voor zowel jouw persoonlijke factoren als die van je omgeving. Binnen haar werkstijl zijn verder authenticiteit, warmte en humor kenmerkend.

Verwijzing

Een verwijzing via de huisarts, bedrijfsarts of behandelend hulpverlener (psycholoog) of medisch specialist voor specifiek de specialistische GGZ is noodzakelijk.

Samenvattend

Het programma “Stilstaan om vooruit te gaan” is een intensief groepsgerichte tweedaagse deeltijdbehandeling:

 • groepsgrootte: 6 tot max. 12 deelnemers;
 • behandeling op maat in afstemming van draagkracht en persoonlijke doelen;
 • 2 dagen per week 6 weken lang met 1 overnachting per week in het Emmausklooster;
 • dagprogramma van 9:00 uur-17:00 uur;
 • voor maaltijden wordt gezorgd;
 • de avonden zijn vrij van therapie en zelf in te vullen, mogelijk met een opdrachtje;
 • programma wordt begeleid door psychologen en (beeldend) vaktherapeuten;
 • een combinatie van schema- en gedragstherapie, creatieve therapie, mindfulness, beweging en ruimte voor stilte en bezinning;
 • tussentijdse huiswerkopdrachten (oefenen);
 • aandacht om terugval te voorkomen;
 • follow-up bijeenkomst na behandelperiode.

 

Wil je de brochure downloaden klik dan hier.

 

 

Ook re-integratie?

Als extra service voor jou en je werkgever kunnen we je ook ondersteuning in re-integratie leveren vanuit Naar de Bron B.V. Dit programma wordt gelijk opgestart met “Stilstaan om vooruit te gaan”. Deze hand in hand benadering maakt de kans op een goede re-integratie maximaal.

Met een coach wordt met jou een werkhervattingsplan opgesteld. Dit wordt dan met jou toestemming aan je werkgever voorgelegd en begeleiden we je naar volledige werkhervatting. Dit gaat hand in hand met het programma “Stilstaan om vooruit te gaan” in dezelfde periode en ook daarna.

Voor je werkgever maakt Naar de Bron in dat geval een aparte offerte voor deze extra dienst.

 

Aanmelden?

Je kunt je telefonisch aanmelden bij ons secretariaat. Bel dan naar 0413–31 91 68. Jouw gegevens en reden van aanmelding worden dan genoteerd. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk  contact met je op over het vervolg.

Voor deelname aan het programma vindt een individuele intake plaats, waarbij jouw klachten, krachten en hulpvraag worden geïnventariseerd. Ook wordt nagegaan of een inzichtgevende benadering passend voor je is. Een kort diagnostisch onderzoek kan nodig zijn om je geschiktheid voor het programma te bepalen en om je mogelijkheden in te schatten.

 

dus 

Kosten

De dagbehandeling zelf wordt vergoed uit de basisverzekering. Denk daarbij wel aan het eigen risico.

De bijkomende overnachtingen zes weken lang, 1-maal per week en 4 maaltijden, worden apart afgerekend met het klooster.

Het gangbare tarief voor de gehele zes weken is € 1242,83 inclusief B.T.W. (prijspeil januari 2024). Voor het klooster wordt speciaal voor particulieren een korting van 36% gegeven. Het tarief voor deze kosten voor particulieren is dus € 796,20 inclusief B.T.W. per persoon (prijspeil januari 2024). De factuur ontvangt u als particulier van de eigenaar van het klooster.

Deze prijzen worden worden per januari en juli ge-indexeerd.

Wie betaalt wat?

Particulier: Uitgevoerd door: Kosten: Wie betaalt:
1.       Programma: “Stilstaan om vooruit te gaan” Psychologisch Centrum Lambertushof Eigen risico aan zorgverzekeraar De deelnemer
2.       6 overnachtingen en 24 maaltijden Caroussel Groen € 796,20,- De deelnemer

 

Met werkgever Uitgevoerd door: Kosten: Wie betaalt:
1.      Programma: “Stilstaan om vooruit te gaan” Psychologisch Centrum Lambertushof Eigen risico aan zorgverzekeraar De deelnemer

2.      Werkgever re-integratie traject

–      6 overnachtingen en 24 maaltijden

–      re-integratieplan en coaching terug naar werk

Naar de Bron

€ 1031,26,-

offerte

werkgever

 

Meer weten?

Download hier de brochure.

Voor meer informatie kun je bellen of mailen met ons secretariaat info@lambertushof.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om antwoord te geven op je vragen.

Dagbehandeling “Stilstaan om vooruit te gaan”
Psychologisch Centrum Lambertushof
Locatie: Emmausklooster
Basilius van Bruggelaan 4
5363 VA  Velp (bij Grave, Noord-Brabant)

Telefoon: 0413 – 31 91 68