Selecteer een pagina

Jongeren

16 tot 21 jaar

Waarom een psycholoog?

Soms lijkt je leven wel een emotionele achtbaan, waarin je je erg alleen voelt staan. Je emoties pieken en dalen, hormonen gieren door je lijf en beïnvloeden je stemming en gedrag. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, of als je je vaak geen raad meer weet, dan spreken we van emotionele problemen. Als je bijvoorbeeld terugkerend last hebt van onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, piekeren, faalangst, pesten of gepest worden, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid of onzekerheid over seksuele thema’s.

De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische ervaringen zijn, maar ook de omgang met je omgeving. Samen met jou onderzoeken we dit en werken we toe naar een gezonde balans in je emoties en gevoelens, zodat je meer grip krijgt op je gevoelsleven.

In een zorgvuldig traject wordt samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) gekeken naar de situaties waarin je, vastloopt, wat de mogelijkheden jou zijn, maar vooral ook hoe je verder geholpen kan worden.

Onderzoek

Op onze locatie worden in doorgaans twee ochtenden psychologische tests afgenomen die vaardigheden meten op het gebied van cognitieve vaardigheden, zoals: intelligentie, aandacht en concentratie, geheugen en informatieverwerking.

Daarnaast kan de sociaal-emotionele ontwikkeling/persoonlijkheid in kaart worden gebracht. Een schoolobservatie kan ook onderdeel uitmaken van het onderzoek. Er is altijd contact met school en we vragen je ouders om informatie over de vroegkinderlijke ontwikkeling.

Met deze informatie willen we je klachten begrijpen en verklaren. Daarbij vinden we het belangrijk om handelingsgerichte adviezen te geven. Soms zijn er vanuit een diagnostisch onderzoek aanwijzingen om een classificatie vast te stellen (zoals een ontwikkelingsstoornis, ADHD of autisme) maar niet het voornaamste doel.

Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een basispsycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog of een stagiaire (onder supervisie).

Samen komen tot een advies op maat met de nodige handvatten voor jou, maar ook voor je omgeving, zoals ouders/verzorgers en leerkrachten.

 

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen uiten zich in sociaal ongewenst gedrag dat door anderen als storend wordt ervaren. Bijvoorbeeld dwingen, eisen, woedeaanvallen, driftbuien, agressief gedrag, pesten, overheersen, extreme focus op bepaalde mensen, liegen en stelen.

Gedragsproblemen kunnen zich echter ook naar binnen richten. Je bent dan bijvoorbeeld minder daadkrachtig, hebt moeite met nee zeggen, je kunt je hulpeloos, angstig of somber voelen, je toont geen initiatieven en trekt je het liefst terug in jezelf.

Herken je dat bij jezelf? Zoek dan hulp en neem contact met ons op. Deze vormen van gedragsproblemen pakken wij op professionele en betrouwbare manier aan.

 

Aanhoudende lichamelijke klachten

Aanhoudende lichamelijke klachten zijn pijnklachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst, en het is ook geen aanstellerij. Het gaat om lichamelijke problemen die grote impact kunnen hebben op je leven.

Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn:

  • Pijnklachten, zoals bijvoorbeeld (chronische) hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn of pijn op de borst
  • Langdurige vermoeidheid
  • Buik-, maag- en darmklachten
  • Uitvalsverschijnselen (verlies van de controle over een bepaalde lichaamsfunctie)
  • Andere klachten, zoals bijvoorbeeld jeuk, oorsuizen, duizeligheid, koude/warme handen of voeten, hartkloppingen, benauwdheid, allergische reacties zonder dat allergische stoffen waarneembaar zijn. Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten.

Wij nemen je klacht serieus en onderzoeken samen met jou welke onderliggende factoren een rol spelen en welke invloeden je klachten erger of minder erg maken. We werken toe naar het oplossen van het probleem, waardoor de pijn zal afnemen en/of verdwijnen.

Sociale problemen

Aangeven en organiseren van je eigen wensen, deze afstemmen met wat anderen willen en tegelijkertijd grenzen stellen, gaat niet altijd vanzelf. Dat kan zich uiten in je zwak voelen,  verlegen of gesloten zijn, driftbuien of dwingend gedrag. Misschien maak je moeilijk vrienden en voel je je altijd overal buiten staan.  Wij helpen je bij het aanleren van sociale vaardigheden, zodat je sterker en met meer zelfvertrouwen in het leven staat, makkelijker vrienden maakt en weer deelneemt aan je familie, klas of andere groep.

Vertrouwensband en het Wettelijk kader

Met 16 jaar of ouder kun je je op eigen initiatief aanmelden voor hulp of begeleiding. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van je ouders.

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat de psycholoog niets door mag vertellen aan anderen zonder jouw toestemming (vanaf 16 jaar). Het kan fijn zijn als je ouders op de hoogte zijn van wat je besproken en geleerd hebt tijdens een behandeling, zodat ze je kunnen steunen en helpen als dat nodig is.

Als jij niet wilt dat bepaalde informatie aan anderen wordt verteld (ook aan je ouders) dan mag je dat aangeven. Uitzondering: wanneer er iets gebeurt of gebeurd is waarvan de psycholoog denkt dat het schadelijk is voor jouw veiligheid, gezondheid of jouw ontwikkeling of die van anderen, dan mag de geheimhoudingsplicht verbroken worden. Dit zal altijd eerst met jou besproken worden.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je alleen zelf je aanmelding doen. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar je ouders: voor overleg met je ouders moet je expliciet toestemming geven.