Selecteer een pagina

Jongeren

16 tot 21 jaar

Soms lijkt je leven wel een emotionele achtbaan, waarin je je erg alleen voelt staan. Je emoties pieken en dalen, hormonen gieren door je lijf en beïnvloeden je stemming en gedrag. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, of als je je vaak geen raad meer weet, dan spreken we van emotionele problemen. Als je bijvoorbeeld terugkerend last hebt van onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, piekeren, faalangst, pesten of gepest worden, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid of onzekerheid over seksuele thema’s.

De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische ervaringen zijn, maar ook de omgang met je omgeving. Samen met jou onderzoeken we dit en werken we toe naar een gezonde balans in je emoties en gevoelens, zodat je meer grip krijgt op je gevoelsleven.

Vertrouwensband

Een psycholoog heeft geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat de psycholoog niets door mag vertellen aan anderen zonder jouw toestemming. Het kan fijn zijn als je ouders op de hoogte zijn van wat je besproken en geleerd hebt tijdens een behandeling, zodat ze je kunnen steunen en helpen als dat nodig is. Als jij niet wilt dat bepaalde informatie aan anderen wordt verteld (ook aan je ouders) dan mag je dat aangeven. Uitzondering: wanneer er iets gebeurt of gebeurd is waarvan de psycholoog denkt dat het schadelijk is voor jouw veiligheid, gezondheid of jouw ontwikkeling of die van anderen, dan mag de geheimhoudingsplicht verbroken worden. Dit zal altijd eerst met jou besproken worden.

Emotionele problemen

Soms lijkt je leven wel een emotionele achtbaan, waarin je je erg alleen voelt staan. Je emoties pieken en dalen, hormonen gieren door je lijf en beïnvloeden je stemming en gedrag. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, of als je je vaak geen raad meer weet, dan spreken we van emotionele problemen. Als je bijvoorbeeld terugkerend last hebt van onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, piekeren, faalangst, pesten of gepest worden, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, geslotenheid, boosheid, gedachten aan de dood, pijnklachten, oververmoeidheid of onzekerheid over seksuele thema’s.

De onderliggende oorzaken kunnen onverwerkte emoties en traumatische ervaringen zijn, maar ook de omgang met je omgeving. Samen met jou onderzoeken we dit en werken we toe naar een gezonde balans in je emoties en gevoelens, zodat je meer grip krijgt op je gevoelsleven.

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen uiten zich in sociaal ongewenst gedrag dat door anderen als storend wordt ervaren. Bijvoorbeeld dwingen, eisen, woedeaanvallen, driftbuien, agressief gedrag, pesten, overheersen, extreme focus op bepaalde mensen, liegen en stelen.

Gedragsproblemen kunnen zich echter ook naar binnen richten. Je bent dan bijvoorbeeld minder daadkrachtig, hebt moeite met nee zeggen, je kunt je hulpeloos, angstig of somber voelen, je toont geen initiatieven en trekt je het liefst terug in jezelf.

Herken je dat bij jezelf? Zoek dan hulp en neem contact met ons op. Deze vormen van gedragsproblemen pakken wij op professionele en betrouwbare manier aan.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Onverklaarde lichamelijke klachten zijn pijnklachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst, en het is ook geen aanstellerij. Het gaat om lichamelijke problemen die grote impact kunnen hebben op je leven.

Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn:

  • Pijnklachten, zoals bijvoorbeeld (chronische) hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn of pijn op de borst
  • Langdurige vermoeidheid
  • Buik-, maag- en darmklachten
  • Uitvalsverschijnselen (verlies van de controle over een bepaalde lichaamsfunctie)
  • Andere klachten, zoals bijvoorbeeld jeuk, oorsuizen, duizeligheid, koude/warme handen of voeten, hartkloppingen, benauwdheid, allergische reacties zonder dat allergische stoffen waarneembaar zijn. Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten.

Wij nemen je klacht serieus en onderzoeken samen met jou welke onderliggende factoren een rol spelen en welke invloeden je klachten erger of minder erg maken. We werken toe naar het oplossen van het probleem, waardoor de pijn zal afnemen en/of verdwijnen.

Hoofdpijn

In de puberteit, met alle lichamelijke en hormonale veranderingen, kan hoofdpijn en migraine ontstaan. Sommige jongeren hebben er elke dag last van. Met een speciaal programma dat inzicht geeft in je manier van leven, je gedrag op de pijn en je overtuigingen, doorbreken we de pijn, eventueel ondersteund met een speciale vorm van EMDR.

Sociale problemen

Aangeven en organiseren van je eigen wensen, deze afstemmen met wat anderen willen en tegelijkertijd grenzen stellen, gaat niet altijd vanzelf. Dat kan zich uiten in je zwak voelen,  verlegen of gesloten zijn, driftbuien of dwingend gedrag. Misschien maak je moeilijk vrienden en voel je je altijd overal buiten staan.  Wij helpen je bij het aanleren van sociale vaardigheden, zodat je sterker en met meer zelfvertrouwen in het leven staat, makkelijker vrienden maakt en weer deelneemt aan je familie, klas of andere groep.

Ontwikkelingsproblemen

Iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo tot een volwaardig functionerend mens. Maar het kan voorkomen dat je binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden achterloopt bij leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld in de sociale ontwikkeling: je vindt het bijvoorbeeld lastig om rekening te houden met anderen, pikt sociale regels niet op, of je maakt moeilijk vrienden. Of in de persoonlijke ontwikkeling: je stelt je afhankelijk of passief op, of voelt je angstig.

Wij bekijken de onderliggende ontwikkelingsfactoren en helpen je die ontwikkelingsgebieden te ontplooien die lastig voor je zijn. We bieden begeleiding en ondersteuning om te komen tot een optimale groei in ontwikkeling in jouw proces naar volwassenheid.

Leer- en studieproblemen

Heb je moeite met het verwerken en aanleren van leerstof? Dat kan komen door het ontbreken van een goede studiebasis. Misschien studeer je te oppervlakkig, of juist te gedetailleerd. Misschien heb je onvoldoende inzicht in het leggen van onderlinge verbanden, of werkt deze te fragmentarisch door. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met automatiseren, met je aandacht erbij houden, met het volbrengen van een taak. Of je hebt moeite met ruimtelijk inzicht of gevoel voor ruimtelijke verhoudingen. Soms ontbreekt een basaal gevoel voor taal, of is er sprake van een vorm van dyslexie.

Je behaalt te vaak onvoldoende resultaat en snapt zelf niet goed waardoor dat komt. Je hebt immers toch goed gestudeerd? Je motivatie en zelfvertrouwen kunnen dan gaan afnemen.

Wij kunnen nader (neuro)psychologisch of didactisch onderzoek doen om na te gaan wat de onderliggende problematiek van je studieprobleem is. Mede op basis daarvan, maar ook op hetgeen een docent of de mentor van de school aangeeft, stellen we een individueel studiebegeleidingsvoorstel op om jou maximaal te ondersteunen op je studiepad.

Wettelijk kader

Met 16 jaar of ouder kun je je op eigen initiatief aanmelden voor hulp of begeleiding. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van je ouders. Er vindt in overleg terugkoppeling plaats naar je ouders, tenzij je dit in bepaalde gevallen echt niet wilt. Dus mocht er sprake zijn van iets waarvan de psycholoog het verstandig vindt om je ouders op de hoogte te stellen, dan overleggen we dit altijd eerst met jou. Als het nodig is kan de psycholoog ook voor jou contact opnemen met je huisarts of je school.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je alleen zelf je aanmelding doen. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar je ouders: voor overleg met je ouders moet je expliciet toestemming geven.