Selecteer een pagina

Vacatures

Vacatures

Ben jij onze nieuwe collega, die met ons mee wil bouwen aan de verdere professionalisering van onze praktijk? Dit is de kans om over te stappen naar een verfrissende en boeiende werkomgeving. De kracht van ons Centrum is gezamenlijke kennisdeling in een ondernemend klimaat, waar betrokkenheid naar de cliënt en kwaliteit van zorg voorop staan. Als praktijk zijn wij volledig erkend voor de GZ-opleiding en Psychotherapie opleiding. Er zijn Gz-psychologen, psychotherapeuten, een klinisch psycholoog, een psychiater en basispsychologen werkzaam. In deze diversiteit is fijn om elkaar te versterken in kennis en kunde. Dus reageer als je iets anders wil dan een grote instelling of als je een soloprakijk te alleen vind.

Gz-Psycholoog voor Opleidingsplaats voor psychotherapeut V&

3-5 dagen per week

Wij zoeken per direct een GZ-psycholoog, die in september 2019 de opleiding tot psychotherapie voor volwassenen en ouderen in onze praktijk wil gaan doen.

Functie-eisen en -wensen

 • Gz-psycholoog
 • zelfstandig werken, initiatiefrijk, enthousiast en flexibel
 • Veerkracht en aanpassingsvermogen om te kunnen werken in een vrijgevestigde praktijk
 • Het kunnen verrichten van gestructureerd diagnostisch onderzoek, indicatiestelling, advisering
 • Kennis en ervaring over specifieke diagnostiek op het gebied van ADHD, autismespectrum en persoonlijkheid
 • Het kunnen uitvoeren van richtlijngestuurde of gestandaardiseerde behandelingen (CGT, EMDR Schematherapie) waar nodig op maat gesneden bij lichte tot ernstige problematiek
 • Je hebt enige affiniteit met kinder en jeugdigden, dit is geen must
 • Je bent bereid om deel te nemen aan diverse vormen van overleg (MDO, Intervisie EMDR, Schematherapie)
 • Je bent in staat om vanuit een systemisch denkkader passende interventies te verrichten binnen de therapie, met enige affiniteit voor relatietherapie
 • Je vind het leuk om binnen een team samen te werken
 • Je beschikt over kennis en vaardigheden om als regiebehandelaar op te treden en als zodanig ook basispsychologen in de behandeling te betrekken
 • Je hebt relevante werkervaring in het werkveld van specialistische GGZ

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidscontract conform CAO GGZ,

Bekijk onze visie en ons team om wat meer vertrouwd met ons te raken.

Sollicitatie termijn:

De sollicitatie termijn sluit maandag 7 januari 2019

Reacties graag naar:

Drs. P.A.J.M. Bronts (Peter), lid maatschap.
Tel: 0413-319168 | E-mail: sollicitatie@lambertushof.nl
www.lambertushof.nl

Basis Psycholoog voor volwassenen

3-5 dagen per week

Wij zijn op zoek naar een basispsycholoog met de afgeronde universitaire opleiding klinische psychologie en die ervaring heeft in de GB-GGZ en in de S-GGZ. Liefst met specifieke kennis en ervaring op een of meer van de volgende gebieden: ADHD, autisme, arbeidsgerelateerde problematiek, relatietherapie CGT, EMDR, Mindfulness, Act. Op grond van de sollicitatiebrieven en CV’s vindt een voorselectie plaats. De selectie zal plaatsvinden door middel van twee gesprekken.

Functie eisen en functie inhoud

 • Je kunt zelfstandig werken en bent initiatiefrijk. Ook ben je enthousiast en flexibel. Je beschikt daarnaast over voldoende veerkracht en aanpassingsvermogen om te kunnen werken in een vrijgevestigde praktijk.
 • Het verrichten van gestructureerd diagnostisch onderzoek, indicatiestelling, advisering.
 • Diagnostiek op deelaspecten in een complex diagnostisch proces op aansturing van een regiebehandelaar.
 • Het uitvoeren van richtlijngestuurde of gestandaardiseerde behandelingen in combinatie met e-health modules en waar nodig op maat gesneden behandeling bij lichte tot ernstige problematiek.
 • Affiniteit met arbeidsgerelateerde problematiek.
 • Deelname aan diverse vormen van overleg (MDO, Intervisie).
 • Je hebt affiniteit met een dynamische kleine praktijk en de daarbij behorende brede doelgroep
 • Je bent in staat om systemisch te denken.
 • Je vind het leuk om binnen een team samen te werken.
 • Je hebt relevante werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidscontract conform CAO GGZ,

Bekijk onze visie en ons team om wat meer vertrouwd met ons te raken.

Sollicitatie termijn:

De sollicitatie termijn sluit maandag 4 februari 2019

Reacties graag aan:

Drs. P.A.J.M. Bronts (Peter), lid maatschap.
Tel: 0413-319168 | E-mail: sollicitatie@lambertushof.nl
www.lambertushof.nl