Selecteer een pagina

Kinderen

tot 16 jaar
Alle kinderen ondergaan emoties. Als negatieve gevoelens regelmatig terugkeren of zelfs de overhand nemen, spreken we van emotionele problemen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, Lees meer…
Niet ieder kind ontwikkelt zich even soepel op sociaal gebied. Soms beheerst een kind een gewenste sociale situatie of gedrag niet, hoewel je dat gezien de leeftijd wel zou mogen verwachten. Lees meer…
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. We kennen ontwikkelingsfases die iets zeggen over de leeftijd waarop een kind een bepaalde taak of vaardigheid moet kunnen beheersen. Soms loopt een kind achterstand op in zijn ontwikkeling. Lees meer…

Behandelaren

drs. S.H.M. van Heumen

drs. S.H.M. van Heumen

Sonja van Heumen is psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut. Zij heeft jarenlang gewerkt binnen de Kinder- & Jeugdpsychiatrie, waarin zij m.n. kinderen en jongeren behandelde en daarnaast ook ouders begeleidde.

A. van Vugt, MSc

A. van Vugt, MSc

Anoek van Vugt is vanaf mei 2017 in ons Centrum werkzaam als psychologe. Anoek behandelt kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Anne Weijs

Anne Weijs

Anne Weijs is vanaf augustus 2018 in ons centrum werkzaam als basispsycholoog. Haar aandachtsgebied is kinderen en jongeren, waarbij Anne behandelingen uitvoert en neuropsychologisch onderzoek verricht.