Selecteer een pagina

Bedrijven

& Organisaties
 

Werkgeverstrajecten

Elke organisatie is gebaat bij gezonde, energieke en fitte werknemers. Want zieke werknemers kosten uw bedrijf veel geld. Psychologische fitheid een stuk complexer. Kunt u controle op ziekteverzuim verliezen. Wij helpen samen met u om deze ingewikkelde factoren inzichtelijk te maken met werkgeverstrajecten, en ontzorgen u op verschillende niveaus:

Coaching en training: voor preventie. Optimaliseer het functioneren van uw medewerkers en voorkom verzuim met ons aanbod

Werkgeverstrajecten. Met ziekmelding, snel inzichtelijk en ontzorgd voor de behandeling en werkhervatting. Voldoe aan de eisen van het UWV. We helpen een met de effectieve behandeling en een duidelijk tijdsplan met uren- en werkzaamhedenopbouw klachten (klik hier voor de brochure werkgeverstraject en duurzame inzetbaarheid).

Met vastgelopen re-integratie trajecten. Als er geen voortgang meer is in het huidige traject analyseren wij de beperkingen en komen met een voorstel.

Organisatieanalyse en advies. Onderzoeken welke factoren in uw bedrijf leiden tot een hoog ziekteverzuim en wat eraan te doen, met ons aanbod Advies.

Om blinde vlekken in verzuim op te sporen maken wij een eerste ordening tussen enerzijds factoren die de ziektedrempel beïnvloeden (in relatie tot de verzuimfrequentie), en anderzijds factoren die de werkhervattingsdrempel beïnvloeden (in relatie tot de verzuimlengte). Beide drempels bevatten zichtbare én verborgen persoonlijke- en organisatiefactoren.

De eerste vraag aan u is dan ook: hoe krijgt u de niet zichtbare factoren – zowel in de persoon als in uw organisatie- zichtbaar. Check hier uw blinde vlek met onze verzuimcheck.

Werkgeverstrajecten: Psychologische begeleiding bij verzuim

Wij maken samen met de werknemer factoren inzichtelijk die tot het verzuim leiden. Met ons motto “Samen doen” zorgen wij binnen vijf werkdagen voor een eerste afspraak. Met de werknemer en het bedrijf wordt er in afstemming direct gewerkt aan een re-integratieplan. Naast de professionele en efficiënte behandeling wordt duurzame werkhervatting georganiseerd. Dit kan direct op aanvraag van u, of als een er al een zorgtraject bij ons loopt als aanvulling.

Geïnteresseerd? Wij gaan graag met u in gesprek om uw wens te vertalen in ons aanbod, met een offerte op maat.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over psychologische begeleiding bij verzuim vindt u in de folder: Brochure 3 soorten re-integratietrajecten

Loopbaan begeleiding

Wij helpen je bij het zoeken naar voldoening in je werk. Wij richten ons niet op competenties of beroepskeuzetests, maar begeleiden je om jouw droombaan die helemaal bij jou past binnen handbereik te krijgen.
Duurzame inzetbaarheid met psychische fitheid

Coaching & Training

Werk aan meer flexibiliteit om te overleven in het sterk veranderende landschap van de markt. Leer jezelf kennen en zo visie, leiderschap en autonomie van je zelf om je eigen werk/bedrijf vorm te geven. Daarom verzorgen wij coaching en trainingstrajecten voor leidinggevenden en medewerkers. Samen doen is daarbij ons uitgangspunt. Coaching en trainingen worden zowel in-company als op ons centrum in Veghel of Nijmegen verzorgd, of per e-coaching via skype of mail.

Naast coaching op maat leveren wij thema trainingen (individueel of in een groep):

 

  • Train je mind: U leert door middel van mindfulness de aandacht te richten op datgene wat voor u wérkelijk belangrijk is. Mindfulness training is wetenschappelijk bewezen effectief voor meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers en teams (zie brochure).
  • Leer alles over slepen en wordt weer fit wakker.
  • Bejegening in beweging: Verbeteren van de teamcommunicatie aan de hand van bejegeningskunde en ervaren aan de hand van Aikido.
  • Uit je comfort zone komen: Als team visie ontwikkelen en ervaren welke uitdagingen je samen aan te gaan hebt aan de hand van Aikido.

Organisatie advies

Wilt u meer helderheid over welke organisatiefactoren bijdragen tot hogere bevlogenheid en welke verzuimgedrag kunnen verminderen?  Wij stellen samen met u en uw medewerkers een gedegen analyse op met behulp van tests en interviews binnen uw organisatie. Dit leidt tot een advies om op organisatieniveau bevlogenheid toe te laten nemen en ziekteverzuim terug te dringen. Voor een bedrijf met honderd medewerkers levert het terugdringen van één procent ziekteverzuim al gauw 100.000 euro op.

Onze organisatiepsycholoog denkt graag met u mee over de organisatiebrede aanpak van toenemen van bevlogenheid en en afnemen van het verzuim binnen uw organisatie.