Selecteer een pagina

Financiën

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) 

Bij GB-GGZ gaat het om “enkelvoudige” problemen die rond de 3-6 of-10 sessies verholpen kunnen worden. De hoeveelheid sessies wordt bepaald door de ernst, het risico en de complexiteit van de klacht. Alle handelingen worden per minuut geregistreerd in een productprestatie. Alleen behandelingen met een geldige verwijzing en voor een DSM diagnose worden vergoed. Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract. Daar declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Men betaalt nog wel het eigen risico. Lees hier alles over regelingen en tarieven GB-GGZ

Specialistische GGZ (S-GGZ)

Bij de S-GGZ  gaat het met nadruk om complexe en langdurige behandeling met een DSM diagnose, waarvoor verwijzing van de huisarts nodig is. Ook complexe diagnostiek als Neuro-psychologisch onderzoek, met een daaraan gekoppelde behandeling valt onder een verzekerd S-GGZ traject. Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract. Daar declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Men betaalt nog wel de eigen risico. Lees hier alles over regelingen en tarieven S-GGZ/gespecialiseerde GGZ

Vergoedingen Gemeenten voor Jeugd (tot 18 jr)

Voor kinderen en Jeugd tot 18 jaar: contracten met gemeente Veghel en 19 omliggende gemeenten (omtrek regio: Oss, Den Bosch, St Oedenrode, Cuijk).

Volledige vergoeding (geen eigen risico) op verwijzing van:

 • Indicatie van het Centraal Jeugdteam of,
 • Huisarts of
 • Kinderarts of Jeugdarts/ GGD

Voor 2019 en 2020 hebben wij budget toegekend gekregen vanuit de gemeenten, dus hiermee kunt u bij ons terecht voor vergoede behandeltrajecten. Bij vragen en aanmeldingen kunt u gerust contact opnemen met ons secretariaat.

Vergoedingen zorgverzekaars

Voor GB-GGZ en S-GGZ 2023

Contracten met:

 • VGZ-groep
 • CZ – groep
 • Zilverenkruis (Achmea)/ De Friesland/ OZF
 • Multizorg
 • DSW/ASR/Stad Holland

Wij hebben geen contracten met: 

 • Menzis

Wij nemen geen verwijzingen aan van Menzis. We adviseren om contact op te men met een andere praktijk die wel een contract met Menzis heeft.

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars, dient er een volledige verwijzing te zijn van de huisarts of de bedrijfsarts; bij voorkeur via zorgdomein. Je bent aan je zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico verschuldigd.

Uitwisseling informatie, privacy/AVG
Bij declaratie zal er de volgende informatie door ons met uw verzekeraar en de NZA worden uitgewisseld: www.zorgprestatiemodel.nl in het document: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_705370_22/

Niet verzekerde zorg

Voor niet-verzekerde zorg ontvangt de cliënt een factuur. Klik hier voor de tarievenlijst. Bij onverhoopte verschillen tussen prijzen op deze pagina en prijzen in de tarievenlijst, is de tarievenlijst leidend.

Dit geldt voor:

Overige tarieven (niet verzekerde zorg)

 

Groepen

Train je in slaap: voor 5 maal 1,5 uur en een een videotraining over slaaphygiëne (een week lang elke dag). Voor een groep van minimaal vier deelnemers €316,45 per persoon;Inclusief lesmateriaal.  brochure, klik hier

Mindfulness: voor 8 maal 2,5 uur en exclusief een oefendag voor een groep van minimaal 8 deelnemers € 432,43, per persoon, inclusief werkboek t.w.v. €25,00. Oefendag inclusief lunch van 6,5 uur € 82,57.
Vraag bij uw zorgverzekeraar na of en welk bedrag u via de aanvullende verzekering kunt terug vragen.brochure, klik hier

Comet: voor verbetering van zelfbeeld. voor 8 maal 1,5 uur voor een groep van minimaal 8 deelnemers € 432,43 per persoon, exclusief lesmateriaal. brochure, klik hier

 

IQ bepaling:

IQ bepaling valt buiten de verzekerde zorg en dient door de aanvragende instantie/persoon zelf te worden bekostigd. klik hier voor de brochure

 • Kosten op aanvraag
 • Bij complexe factoren op offertebasis
 • Kosten zijn exclusief reistijd

 

Bedrijven

Voor aanbod voor werkgevers werken wij nauw samen met: Naar de Bron B.V. bedrijfspsychologie voor re-integratie, behandeling trainingen en coaching. Kijk voor meer informatie op: Naar De Bron