Selecteer een pagina

Financiën

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) 

Bij GB-GGZ gaat het om “enkelvoudige” problemen die rond de 3-6 of-10 sessies verholpen kunnen worden. De hoeveelheid sessies wordt bepaald door de ernst, het risico en de complexiteit van de klacht. Alle handelingen worden per minuut geregistreerd in een productprestatie. Alleen behandelingen met een geldige verwijzing en voor een DSM diagnose worden vergoed. Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract. Daar declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Men betaalt nog wel het eigen risico. Lees hier alles over regelingen en tarieven GB-GGZ

Specialistische GGZ (S-GGZ)

Bij de S-GGZ  gaat het met nadruk om complexe en langdurige behandeling met een DSM diagnose, waarvoor verwijzing van de huisarts nodig is. Ook complexe diagnostiek als Neuro-psychologisch onderzoek, met een daaraan gekoppelde behandeling valt onder een verzekerd S-GGZ traject. Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract. Daar declareren wij rechtstreeks aan de verzekeraar. Men betaalt nog wel de eigen risico. Lees hier alles over regelingen en tarieven S-GGZ/gespecialiseerde GGZ

Vergoedingen Gemeenten voor Jeugd (tot 18 jr)

Voor kinderen en Jeugd tot 18 jaar: contracten met gemeente Veghel en 19 omliggende gemeenten (omtrek regio: Oss, Den Bosch, St Oedenrode, Cuijk).

Volledige vergoeding (geen eigen risico) op verwijzing van:

 • Indicatie van het Centraal Jeugdteam of,
 • Huisarts of
 • Kinderarts of Jeugdarts/ GGD

Voor 2019 en 2020 hebben wij budget toegekend gekregen vanuit de gemeenten, dus hiermee kunt u bij ons terecht voor vergoede behandeltrajecten. Bij vragen en aanmeldingen kunt u gerust contact opnemen met ons secretariaat.

-Vergoedingen zorgverzekaars

Wij hebben contracten met de vier grootste verzekeraars voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ:

Vergoeding zorgverzekeraars 2019:

Voor GB-GGZ en S-GGZ

Wij hebben contracten met:

 • VGZ-groep
 • CZ – groep
 • Zilverenkruis (Achmea)/ De Friesland/ OZF
 • Multizorg
 • DSW/ASR/Stad Holland

Wij hebben geen contracten met: 

 • Menzis (Wij nemen geen cliënten met S-GGZ verwijzingen aan, wel GB-GGZ)

Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar, ontvangt u de factuur zelf. U dient deze zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u zich vooraf te laten informeren door uw zorgverzekeraar voor welk gedeelte u vergoed krijgt.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door zorgverzekeraars, dient er een volledige verwijzing te zijn van de huisarts of de bedrijfsarts; bij voorkeur via zorgdomein. U bent aan uw zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico verschuldigd.

Niet verzekerde zorg

Voor niet-verzekerde zorg ontvangt de cliënt een factuur (à 114,41 euro per 45 min contacttijd).

Dit geldt voor:

Overige tarieven

Groepen

Train je in slaap: voor 5 maal 1,5 uur en een een videotraining over slaaphygiëne (een week lang elke dag). Voor een groep van minimaal vier deelnemers € 291,59 per persoon;Inclusief lesmateriaal.  brochure, klik hier

Mindfulness: voor 8 maal 2,5 uur en exclusief een oefendag voor een groep van minimaal 8 deelnemers € 398,45 per persoon, inclusief werkboek t.w.v. €25,00. Oefendag inclusief lunch van 6,5 uur € 76,08. 
Vraag bij uw zorgverzekeraar na of en welk bedrag u via de aanvullende verzekering kunt terug vragen.brochure, klik hier

Comet: voor verbetering van zelfbeeld. voor 8 maal 1,5 uur voor een groep van minimaal 8 deelnemers € 398,45 per persoon, exclusief lesmateriaal. brochure, klik hier

 

IQ bepaling:

IQ bepaling valt buiten de verzekerde zorg en dient door de aanvragende instantie/persoon zelf te worden bekostigd. klik hier voor de brochure

 • Kosten € 736,75
 • Bij complexe factoren op offertebasis
 • Kosten zijn exclusief reistijd

 

Bedrijven

Voor bedrijven gelden bij reïntegratie en behandeling, soortgelijke tarieven als voor ons standaard consult (naast aanvullende kosten). Zie de brochure werkgeverstraject: Weer duurzaam inzetbaar. Voor coaching, training en organisatie advies gelden andere tarieven die separaat opvraagbaar zijn.