Selecteer een pagina

Wachttijden

Wachttijd tot intake (laatste update op 12-10-2021)

Wij kunnen geen spoed en urgente vragen opnemen. Ook is onze praktijk niet ingericht voor crisisvragen. Bij gebleken suïcidaliteit of decompensatie, wordt de cliënt terugverwezen naar de huisarts, die de crisisinstantie zal moeten inschakelen.

*per januari 2022 verandert de financiering via de zorgverzekeringswet naar het Zorg Prestatie Model (ZPM).
– Hierbij wordt er per sessie afgerekend ipv per traject.
– Er wordt alleen directe tijd in rekening gebracht, met een ophoging van ongeveer 40% ivm alle indirecte tijd.
– Het eigen risico wordt jaarlijks (per kalenderjaar) opnieuw belast (dus niet meer alleen in het jaar dat de zorg voor 365 dagen is begonnen)

Onderstaand is een indicatie van de wachttijd. Het blijft lastig om de planning van intakes te voorzien.

Kijk hier met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben

Verzekerde zorg Wachttijd

Behandeling

Volwassenen

– Kort (GB-GGZ)

 

 

– Lang (S-GGZ)

 

 

 

 

 10-12 weken,

voor specifieke locaties,  behandelaars of behandelaanbod (bijv EMDR) kan de wachttijd langer zijn.

 

4-5 maanden voor:

-dagbehandeling “Stilstaan om vooruit te gaan”.Met KIS consultatie via de huisarts kunnen we geschiktheid hiervoor snel bepalen.

Aanmeldpauze voor:
– onderzoek
– Individuele S-GGZ behandeling

 

 

Kinderen & Jeugd

- Kort (GB-GGZ)

- Lang (S-GGZ)

 

aanmeld pauze

aanmeld pauze

Uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek  > zie S-GGZ

 

Onverzekerde zorg Wachttijd
Intelligentiebepaling zie onderzoek
Relatietherapie  > 8 weken
Werkgeverstraject  < 2 weken
Coaching  < 2 weken
Comet Start 3 maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Slaaptraining Start 3 maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Mindfulness (MBSR/ MBCT) Start 4  maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De aanmeld-wachttijd voor de GB-GGZ en de S-GGZ is bij ons tevens de behandelings-wachttijd. Dus na de intake is er geen wachttijd voordat de behandeling start. Ook is er geen onderscheid in wachttijd tussen de diverse verzekeraars, tenzij anders in bovenstaande tabel staat vermeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).