Selecteer een pagina

Wachttijden

Wachttijd tot intake (laatste update op 27-03-2020)

Urgentie: Momenteel kunnen wij geen spoed/urgente aanmeldingen opnemen. Ook bieden wij geen crisisopvang.

Onderstaand is een indicatie van de wachttijd. Het blijft lastig om de planning van intakes te voorzien. Momenteel lopen onze wachttijden op.

Kijk hier met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben

 

Verzekerde zorg Wachttijd

Behandeling

Volwassenen

– Kort (GB-GGZ)

– Lang (S-GGZ)

 

 

 

  3 weken of langer, CZ (2 weken of langer) met   beeldbellen/bellen

6 maanden. met beeldbellen/bellen
aanmeldstop voor: CZ (ook niet met tegemoetkomingen)
 

 

Kinderen & Jeugd

- Kort (GB-GGZ)

- Lang (S-GGZ)

2020 starten wij met een nieuw budgetjaar.

Aanmelding voor S-GGZ van mei - dec 2019 was via de Meerwerkprocedure mogelijk. Dit ging als volgt:

1. U meldt uw kind aan;

2. wij leggen contact met de woonplaatsgemeente over uw aanmelding en geven aan dat wij contractueel vol zitten;

2. de woonplaatsgemeente bekijkt of er een alternatief mogelijk is,
zo niet, dan wordt dit besproken op het Overleg Passende hulp (OPH);

3. Indien wij de enige zijn die deze passende hulp kunnen bieden, dan verstrekt de woonplaatsgemeente toestemming voor meer- of maatwerk aan de centrumgemeente;

4. wij krijgen een opdrachtbevestiging voor de toestemming van financiering;

5. uw kind komt op de (beperkte) wachtlijst en wordt zsm opgeroepen

 

  zes weken of langer

  zes weken of langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek  > zie S-GGZ

 

Onverzekerde zorg Wachttijd
Intelligentiebepaling zie onderzoek
Relatietherapie  > 8 weken
Werkgeverstraject  < 2 weken
Coaching  < 2 weken
Comet Start 3 maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Slaaptraining Start 3 maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Mindfulness (MBSR/ MBCT) Start 4  maal per jaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De aanmeld-wachttijd voor de GB-GGZ en de S-GGZ is bij ons tevens de behandelings-wachttijd. Dus na de intake is er geen wachttijd voordat de behandeling start. Ook is er geen onderscheid in wachttijd tussen de diverse verzekeraars, tenzij anders in bovenstaande tabel staat vermeld.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).