Selecteer een pagina

Aanmelden

Aanmelden en/of Informatie

Hartelijk welkom.

Graag nemen we je aanmelding online op. Vul het aanmeldformulier in!

Zet in het opmerkingen vakje alvast je ID nummer met het type ID (ID bewijs, Paspoort of rijbewijs)

Gebruik bij voorkeur de browser Firefox of Chrome (anders kan het vakje:  “ik ben geen robot” problemen opleveren).

Voor een Kind en Jeugd aanmelding:
– gegevens van het kind invullen,
– met telnr en email van aanmeldende ouder in de uitvraag vakjes
– indien van toepassing email van kind ouder dan 11 jaar, voor vragenlijst in het opmerkingen vakje.
– telnr en email van gescheiden ouder voor extra toestemming in opmerkingen vakje (indien van toepassing)

Wat gebeurt er na het invullen van je aanmelding?

  1. Let op! je wordt met de naam PCL en NDB <noreply@wellbee.nl> uitgenodigd voor je clientportaal. Deze gekke naam staat voor PCL; Psychologisch Centrum Lambertushof en NdB; Naar de Bron.
  2. Dan ontvang je een welkomstmodule
  3. Je krijgt aanvullende informatie over je aanmelding
  4. Je vult aanvullende gegevens in en je ondertekent de samenwerkingsafspraken.
  5. Bij gescheiden ouders van een kind ontvangt de niet aanmeldende ouder ook een akkoordverklaring.

Kijk in je spam/ongewenst (vooral bij Hotmail)  en neem het volgende adres: noreply@wellbee.nl in je contactpersonen op.

  • Na de afronding van deze module is je/jullie aanmelding compleet.
  • Pas als de verwijzing binnen is, dan bekijken we of we je hulpvraag past bij wat wij je kunnen bieden. Ook zoeken we een passende behandelaar voor jou.
  • Hierna kom je automatisch op de wachtlijst. Voor meer informatie zie het kopje ‘wachttijden’

Heb je behoefte aan nadere informatie?

Neem dan contact met ons op:

Tel. 0413 – 31 91 68

Onze medewerkers op het secretariaat staan graag je graag persoonlijk en zeer vertrouwelijk te woord. Eventueel kunnen zij brochures aanbieden waarin je de informatie thuis nog eens rustig kunt nalezen. Je kunt ook alvast zelf op deze website wat brochures bekijken.

Kosten

Wij informeren je ook graag over de kosten en op hoofdlijnen over de vergoedingsmogelijkheden. Deze informatie vind je in de welkomstmodule.

Verwijzing

Ons Centrum heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract voor de zorg; Generalistische Basis GGZ en voor Specialistische GGZ. Als je gebruik wilt maken van verzekerde zorg, dan is een doorverwijzing van huisarts of bedrijfsarts nodig. Met een verwijzing kun je ook in niet verzekerde zorg terecht komen. Bijvoorbeeld relatieproblemen. De Huisarts kan daar voor verwijzen, maar omdat dit geen geen diagnose is, zul je de kosten voor eigen rekening moeten nemen. Andersom, kan het zijn dat je niet wilt dat de zorgverzekeraar betaalt voor de dienst, omdat dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de arbeid ongeschiktheidsverzekeringen. Wij kunnen met je meedenken hoe je dit kunt oplossen.

Zie ook: vergoedingsmogelijkheden.

Wachttijden

Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden (1-3 weken). Voor de S-GGZ zijn de wachttijden langer. Klik hier voor onze actuele wachttijden.

Eerste afspraak

We verzoeken je je legitimatiebewijs bij de eerste afspraak mee te brengen

Vervolgafspraak

Vervolgafspraken maak je met je behandelaar; neem daarvoor je agenda mee, zodat na iedere behandeling concrete afspraken kunnen worden gemaakt.

Afzeggen van afspraken: tenminste 24 uur van tevoren!

Als je door omstandigheden je afspraak niet kunt nakomen (no show), of als je alsnog/verder afziet van een behandeltraject, dan dien je dit tenminste 24 uur van tevoren bij ons te melden bij het secretariaat, bij voorkeur telefonisch (voicemail, 0413-319168) of per e-mail (info@lambertushof.nl).

Bij afmelding binnen 24 uur van tevoren (ook bij ziekte), wordt de helft van de gereserveerde afspraaktijd in rekening gebracht, tenzij deze tijd voor een andere cliënt kan worden ingevuld.

Indien je niet op de afspraak komt én ook niet afzegt, brengen wij u de gehele consult tijd in rekening.

Trainingen en cursussen

Indien u belangstelling heeft voor een van onze trainingen dan neemt het secretariaat uw gegevens op in de belangstellende-lijst.

Aanmeldformulier

Kinderen & Jeugd

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter online of telefonisch bij ons aanmelden. Bij aanmelding worden een aantal persoonlijke gegevens genoteerd en wordt een korte omschrijving van de klachten gevraagd. Daarnaast wordt uitgelegd welke papieren nodig zijn en wordt verzocht deze toe te zenden. Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Alle aanmeldingen worden besproken binnen het Kind & Jeugd team, waarna een inschatting gemaakt wordt of de hulp die geboden kan worden passend is bij uw vraag. Indien dit het geval is en alle benodigde papieren aanwezig zijn, wordt contact met u opgenomen om een eerste gesprek (intakegesprek) in te plannen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze afspraak.
Momenteel hanteren wij een wachtlijst. De wachttijd van aanmelden tot intakegesprek is … weken. Na het intakegesprek vindt aansluitend de behandeling plaats.

Wettelijk kader

In geval van gescheiden ouders dient door beide gezagdragende ouders een toestemmingsverklaring ondertekend te zijn, alvorens een eerste gesprek ingepland wordt.
Ben je 16 jaar of ouder kun je je op eigen initiatief aanmelden voor hulp. Je hebt hiervoor geen toestemming nodig van je ouders. Er vindt in overleg terugkoppeling plaats naar je ouders, tenzij je dit in bepaalde gevallen echt niet wilt.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je alleen zelf je aanmelding doen. Er vindt geen terugkoppeling plaats naar je ouders: voor overleg met je ouders moet je expliciet toestemming geven.

Eerste gesprek

Voorafgaand aan het eerste gesprek ontvangt u via onze digitale omgeving een vragenlijst. Deze mag ingevuld worden voor het gesprek. Daarnaast ontvangt u een aantal formulieren, welke meegenomen mogen worden naar de eerste afspraak. Het eerste gesprek vindt, bij voorkeur, plaats met beide ouders. Afhankelijk van de leeftijd en problematiek zal het kind ook aansluiten bij het gesprek. Dit gesprek vindt plaats met één of twee psychologen. In het eerste gesprek worden de klachten uitgevraagd, zodat een helder beeld ontstaat van wat uw hulpvraag is. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij wat uw verwachtingspatroon is ten aanzien van de hulpverlening. Indien wenselijk wordt na het intakegesprek nog contact gelegd met externe betrokkenen (bijv. school, huisartsen, gemeente). Dit altijd alléén met de schriftelijke toestemming van ouders. Na het gesprek wordt de aanmelding binnen het team besproken, waarna een advies ten aanzien van behandeling of het onderzoek wordt uitgebracht.
Indien u als ouders akkoord gaat met het advies en het kind gemotiveerd is, zal het traject van start gaan. In samenspraak wordt het behandelplan opgesteld, waarbij ook evaluatiemomenten afgestemd worden.

Kosten & Vergoeding

Per 1 januari 2015 is de Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Wij hebben contracten met de gemeentes in Zuid-Oost Brabant. Dit betekent dat de kosten van onderzoek, advies en behandeling (Jeugd GGZ) vergoed worden door de gemeente waarin je woonachtig bent.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van uw huis- of kinderarts nodig, en/of een beschikking van uw gemeente. U kunt ook zonder verwijsbrief of beschikking bij ons terecht, maar in dat geval komen de kosten voor uw eigen rekening. Door de verwijzer wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van Basis GGZ of Specialistische GGZ. De Basis GGZ is gericht op kortdurende generalistische behandeling van mensen met enkelvoudige klachten. Binnen de Specialistische GGZ worden mensen behandeld met complexe problematiek. Laatstgenoemde trajecten zijn vaak langduriger.