Selecteer een pagina

Onderzoek en advies

Kinderen tot 16 jaar

Onderzoek en advies

Blijvende zorgen over je kind in ontwikkeling van gedrag, emotionele huishouding of leervaardigheden kan voor ouders, leerkracht of hulpverlener de nodige vragen opleveren. Want hoe breng je nu in beeld wat er bij de ‘normale’ ontwikkeling hoort? En waarin wordt het kind mogelijk overvraagd of ondervraagd? Denk hierbij aan taken als ordenen, taal, rekenen, sociale inschattingen, omgaan met prikkels, angsten en impulscontrole.

Op ons centrum worden in doorgaans twee ochtenden psychologische tests afgenomen die vaardigheden meten op het gebied van intelligentie, taal en rekenen, snelheid van denken, korte- en lange termijn geheugen, adequate inschattingen, informatie-integratie en handelingen uitvoeren.
Dit neuro- psychologisch onderzoek levert een gedetailleerd beeld op, een graduele maat op het gebied van dyslexie, dyscalculi, ADD, ADHD, ASS (autisme spectrum stoornissen (bijvoorbeeld PDD nos en autisme).

Uniek in ons centrum is dat wij vanwege maatwerk en bundeling van kennis van hoog kwalitatieve psychologen komen tot een advies op maat met de nodige handvatten voor het kind zelf, maar ook voor de omgeving, zoals verzorgers en leerkrachten. Wat ons onderscheidt van andere aanbieders, is dat wij een uitkomst van een onderzoek leveren met interpretatie en vertaling naar het dagelijks leven van het kind (gezin, school en omgeving).