Selecteer een pagina

Nieuw aanbod: ACT-groep in Velp

dec 27, 2022Nieuws

Deelnemer: “Het geeft je een andere kijk op hoe om te gaan met je manier van leven.”

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) is bewezen effectief voor uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten zoals angst/paniek, depressie, stress op het werk, burn-out, chronische pijn en vermoeidheid. De groepstherapie is voor mensen die meer bewust willen leren leven, een doel missen en niet precies weten waar ze naartoe willen in hun leven.

De eerste ACT-groep in het Emmausklooster in Velp is inmiddels afgerond. In zes wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een terugkomsessie leert Cheryl Jansen-Visser in een kleine groep cliënten vaardigheden om efficiënter met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan. Hierdoor wordt hun veerkracht/psychologische flexibiliteit vergroot. “Naast aandacht voor de theorie werk ik met ervaringsoefeningen, beelden en metaforen. Hierdoor blijken mensen gemakkelijker in staat om vastgeroeste patronen te doorbreken”, vertelt Cheryl.

Uit de nameting bleek bij alle deelnemers van de groep de psychologische flexibiliteit te zijn toegenomen. Deelnemers geven aan de training als zeer leerzaam te hebben ervaren door de mix van heldere theorie en ervaringsgerichte oefeningen. Ook de rustgevende locatie wordt zeer gewaardeerd door iedereen.

Omdat ACT gericht is op het verhogen van de psychologische flexibiliteit en iedereen wel doeltreffend wil handelen bij emotioneel ongemak, is ACT voor veel mensen geschikt. ”Ook als je je wilt verbinden met wat je aan het doen bent of elk moment van het leven wilt kunnen waarderen ongeacht hoe je je voelt, ben je bij ACT aan het goede adres”, vertelt Cheryl.

Inmiddels is de volgende groep alweer in volle gang. In januari start weer een nieuwe groep. Er zijn nog plekken vrij.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat: info@lambertushof.nl